متل ای داد و بیداد

متل ای داد و بیداد

ای داد و بیداد!

تخمه بو می داد.

به همه می داد،

به من نمی داد،‌

وقتی که می داد،

مغزشُ‌ می خورد،‌

پوستاشو می داد!

منم تخمه مو،

وقتی بو بدم،‌

به او نمیدم،

اگرم بدم،

پوستاشو میدم!

پوستاشو میدم!

متل‌های دیگر را در ادامه بخوانید

ویراستار:
گروه ویراستاران کتابک
منبع
برگرفته از کتاب جم جمک برگ خزون (ثمینه باغچه بان)
Submitted by editor on