شعر به خاطر خروسه از شکوه قاسم‌نیا

شعر به خاطر خروسه از شکوه قاسم‌نیا

خروسه اومد نگام کرد

نگاه به کفش پام کرد

کاکلشو تکون داد

قوقولی قوقو صدام کرد

کفشامو زود پوشیدم

تا مدرسه دویدم

به خاطر خروسه

من سر وقت رسیدم

شکوه قاسم نیا از کتاب «دامن چین چینی»

 

لینک خرید کتاب دامن چین چینی 

اطلاعات:
نویسنده:
شکوه قاسم نیا
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵-۱۰-۱۲ ۱۰:۰۶
ویراستار:
گروه ویراستاران کتابک
منبع:
کتاب دامن چین چینی
متن سفارشی:

ديدگاه شما