بهار آمد - پروین دولت آبادی

بهار آمد - پروین دولت آبادی

بهار آمد، گل آمد

نسرین و سنبل آمد

گل‌های سرخ و زیبا

در باغ خانه‌ی ما

چشم‌ها را باز کردند

با خنده ناز کردند

بنفشه دسته دسته

کنار جو نشسته

در روز آفتابی

در آسمان آبی

پرنده‌ی خوش آوراز

پر زد و کرد پرواز

بهار آمد، گل آمد

نسرین و سنبل آمد

پروین دولت آبادی

درباره پروین دولت‌آبادی بیشتر بخوانید

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵-۱۲-۲۱ ۱۰:۰۸
ویراستار:
گروه ویراستاران کتابک
پدیدآورندگان:
نویسنده:
پروین دولت آبادی
متن سفارشی:

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.