فهرست کتاب‌های ماه کتابک- دی‌ماه ۹۵- بخش نخست

فهرست کتاب‌ بخش نخست دی‌ماه ۱۳۹۵ سایت کتابک از سوی کارشناسان کتاب موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان منتشر شد.

فهرست کتاب ماه شامل کتاب‌های باکیفیتی است که از سوی کارشناسان کتاب موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان به پدران و مادران، مربیان، آموزگاران، نوجوانان و مروجان کتاب ارائه می‌شود. این فهرست، دربرگیرنده‌ی کتاب‌هایی برای گروه‌های سنی نوزاد و نوپا، خردسال، کودک و نوجوان است که به زبانی ساده، روشن و قابل فهم به همراه خلاصه‌ای از کتاب برای مخاطبان علاقه‌مند معرفی می‌شوند.  

لازم به ذکر است برخی از کتاب‌های این فهرست در سایت کتاب هدهد جهت خرید آنلاین و حضوری ارائه می‌شوند.

فهرست کتاب‌های ماه کتابک در نیمه‌ی نخست:

فهرست کتاب‌ ارائه‌شده در ماه‌های گذشته را در آدرس زیر ببینید:

با سایت کتاب هدهد آشنا شوید:

 

 

 

کلیدواژه:
Submitted by editor71 on