لالایی کرمانی

لالایی کرمانی

لالالا گل پونه

گدا امد در خونه

یه نان دادم بدش اومد

دو نان دادم خوشش اومد

خودش رفت و سگش اومد

لالالا گل خشخاش

بابا رفته خدا همراش

لالالا گل فندق

مامان رفته سر صندوق

لالالا گل زیره چرا خوابت نمی گیره

بخواب ای نازنین من مامان قربون تو میره

*این لالایی از مجموعه لالایی‌های کهن سرزمین ما است. با توجه به گذر زمان و تغییرات فرهنگی اگر به واژه ی نا‌مناسبی برخورد کردید، آن را با واژه‌ی پیشنهادی خود جایگزین کنید و سپس برای کودک بخوانید.

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵-۱۱-۰۵ ۰۹:۵۱
منبع:
برگرفته از کتاب لالایی‌های ایران
متن سفارشی:

ديدگاه شما