دانشنامه نوزاد و نوپا

«دانشنامه نوزاد و نوپا» با استفاده از تصاویر، نوزادان و نوپایان را با مفاهیم پایه‌ای همچون احساسات، اعضای بدن، رنگ‌ها، جانوران و اعداد آشنا می‌کند.

در «دانشنامه نوزاد و نوپا» با کمک صورتک‌ها با شش حس شادی، غم، تعجب، نگرانی، خستگی و خشم آشنا می‌شوند. با سه عضو بدن، سه رنگ اصلی و اعداد ۱ تا ۵ و پنج جانور آشنا می‌شوند.

افزون بر این در هر تصویر جزئیاتی وجود دارد که امکان گفت و گوی بیشتر یا قصه‌گویی را فراهم می‌کند. فراموش نکنید که هنگام خواندن آن برای کودکتان به هر تصویر اشاره کنید.

در چاپ این دانش‌نامه همانند سایر کتاب‌های مقوایی نوزادان و نوپایان این موسسه، از مقوای بهداشتی ایندربرد با کیفیت و استحکام بالا استفاده کرده است.

دانشنامه نوزاد و نوپا

درباره پدیدآورندگان «دانشنامه نوزاد و نوپا»

زهره قایینی یکی از فرهنگیان و مترجمان ایرانی، کارشناس ارشد کتابداری، کارشناس ادبیات کودکان، عضو شورای کتاب کودک و یکی از پایه گذاران موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان است. قایینی پس از پایان تحصیلات دانشگاهی در یک دوره زمانی به عنوان آموزگار روستا و سپس به عنوان مترجم در یونیسف ایران کار کرده‌ است.

پیش از همکاری در پژوهش و نگارش مجموعه کتاب‌های مرجع تاریخ ادبیات کودکان ایران مدتی در نشریه‌های گوناگون به نوشتن مقاله، ترجمه و ویراستاری سرگرم بوده و چندین کتاب ترجمه از او منتشر شده‌ است.

در کارگاه‌های سالانه ادبیات کودکان در شورای کتاب کودک، تدریس تاریخ ادبیات کودکان ایران و تصویر در کتاب‌های کودکان را بر عهده دارد. زهره قایینی در گستره ادبیات کودکان در سه حوزه تاریخنگاری، شناخت تصویر و تصویرگری و ترجمه متون تئوریک و داستانی تخصص دارد و آثاری را هم برای کودکان ترجمه کرده است.

 مجموعه «اما»، «زمانه صلح»، «صحرا زیستگاه ما است»، «پرنده قرمز»، «فراتر از یک رویا» و «همایش پرندگان»، «تصویرگری کتاب‌های کودکان: تاریخ، تعریف، گونه‌ها»، «شناخت از طریق بازی»، «خ‍وان‍دن‌ ب‍ا ن‍وزاد و ن‍وپ‍ا: چ‍گ‍ون‍ه‌ ب‍ه‌ ن‍وزاد و ن‍وپ‍ای‌ خ‍ود ک‍م‍ک‌ ک‍ن‍ی‍م‌ ت‍ا دن‍ی‍ای‌ واژه‌ه‍ارا ک‍ش‍ف‌ ک‍ن‍د؟» از دیگر آثار اوست. او چندین اثر نیز با همکاری افراد دیگر ترجمه کرده است مانند «حقوق کودک را بشناسیم و با آن زندگی کنیم» و «شناخت ادبیات کودک از روزن چشم کودک».

کیوان اکبری کارشناس ارشد تصویرسازی است و تاکنون کتابکهایی مانند «داستانک های خرگوش حکیم»، «داستانک های نخودی»، «نخستین کتابخانه من»، «عینکی برای اژدها»، «لولوپی + ۱: ریاضی آموز ادبی» را تصویرگری کرده است. 

تصویر اضافی
تصویرگر
کیوان اکبری
تهیه کننده
شبنم عیوضی
سال نشر
۱۳۹۵
نویسنده
زهره قایینی
پدیدآورندگان
ژانر کتاب
Submitted by editor3 on