معرفی بازی منچ

بازی منچ یک بازی خانگی آلمانی است و نام منچ در ایران برگرفته از واژه نخست نام آلمانی این بازی (Mensch ärgere Dich nicht به معنای عصبی نشو مرد) است.

بازی منچ به سال‌های دور بازمی‌گردد. محل پیدایش این بازی در آلمان بوده‌است. این بازی توسط «یوزف فریدریش اشمیت» (۱۹۰۸/۱۹۰۷) ارائه شده‌است.

نام آلمانی این بازی Mensch ärgere Dich nicht است. بازگردانی نام آلمانی این بازی به فارسی، چیزی شبیه «عصبانی نشو مرد» یا «عصبانی نشو، رفیق» است.

قوانین بازی منچ

این بازی می‌تواند توسط ۲، ۳، یا ۴ بازیکن انجام شود. (یک بازیکن در هر یک از گوشه‌های صفحه مربوط به بازی). هر بازیکن ۴ مهره خواهد داشت (تعداده کل مهره‌ها ۱۶ خواهد بود), که در ابتدا ۴ مهره در خانه‌های کناری قرار خواهند گرفت؛ و بازیکنان باید مهره‌های خود را به انتهای بازی، یعنی ستون‌های عمودی یا افقی مربوط به خود (هم رنگ) برسانند؛ و برنده بازی فردیست که زود تر از دیگر بازیکنان موفق به تمام کردن مهره‌های خود بشود.

بازی منچ

مهره‌ها بترتیب و از بالا به پایین در خانه‌های انتهای قرار خواهند گرفت و بعد از رساندن مهره اول نوبت به سه مهره دیگر خواهد رسید و مهره دوم وارد بازی خواهد شد (به ترتیب تا تمام شدن هر چهار مهره) حرکت در این بازی بر مبنای تاس (مکعب) خواهد بود، تعداد تاس ۱ عدد می‌باشد. آوردن عدد ۶ به معنای شروع بازی، و در ادامه بازی وارد کردن مهره‌ها خواهد بود، هم‌چنین بعد از رخ دادن عدد ۶، بازیکن می‌تواند یک بار دیگر تاس ریخته و به همین ترتیب ... بعد از وارد کردن به هر خانه مهره بعد اجازه پرش را در خانه از مهره دیگر را ندارد.

بازی‌های صفحه‌ای دیگر 

Submitted by editor on