تجربه بلندخوانی کتاب «چه و چه و چه یک بچه» برای کودکان پیش‌دبستانی

تجربه بلندخوانی کتاب «چه و چه و چه یک بچه» برای کودکان پیش‌دبستانی

الهام کرمانی، سفیر «با من بخوان» در برنامه دوشنبه‌های با من بخوان، از تجربه بلندخوانی کتاب «چه و چه و چه یک بچه» برای کودکان ۴ تا ۶ سال در مهدکودک آیه‌ها می‌گوید.

تجربه بلندخوانی کتاب «چه و چه و چه یک بچه»

تهران- ۳۰ آبان‌ماه ۱۳۹۶

بچه‌ها مشغول خوردن میان‌وعده‌هایشان بودند که وارد کلاس شدم. خودم را معرفی کردم. درباره خوراکی‌هایی پرسیدم که مشغول خوردنش بودند. پرسیدم که چه‌چیزی می‌خورند و از همین جا صحبت درباره غذاي حیوانات را شروع کردم. پرسیدم چه‌ کسی می‌داند خرگوش‌ها چه می‌خورند و بحث درباره غذاي خرگوش و روباه و مکان زندگی آن‌ها ادامه پیدا کرد.

سپس در کنار هم روي زمین نشستیم و من جلد کتاب را برایشان تصویر‌خوانی کردم. در هنگام خواندن کتاب، هم در قسمت افزودن و هم کاستن، از عدد ۱ تا ۵ را با ریتمی آرام و با نشان دادن انگشت دست‌ها و از عدد ۶ تا ۱۰ را به صورت تند و ریتمیک خواندم. مربی‌ها در حالی که بشکن می‌زدند، ما را همراهی می‌کردند.

باقی داستان را با ریتم آرام خواندم و صفحه‌ آخر کتاب را بار دیگر به‌صورت ریتمیک و تند اجرا کردم.

مثل همیشه پس از اتمام بلندخوانی کتاب، بچه‌ها درخواست دوباره‌خوانی داشتند.

درباره کتاب «چه و چه و چه یک بچه»

نویسنده داستان «چه و چه و چه یک بچه» روایتی آهنگین از شناخت شمارورزی پایه برای کودکان خردسال از دو سالگی تا چهار پنج سالگی فراهم کرده است. این داستان روایت خرگوش خاله است که در دشت و باد زندگی می‌کند. دشتی که در آن روباه‌های دشمن هم زندگی می‌کنند.

خرگوش خاله آبستن می‌شود و ۹ بچه می‌زاید. شمارش این بچه‌ها با زبانی که در آن آواورزی هم هست، کودکان را با پایه زبان شماردن که از ۱ تا ۹ باشد، آشنا می‌کند.

ویژگی دیگر این روایت این است که هم جمع و هم تفریق را در بستر روایتی داستانی به کودکان می‌آموزد. نکته مهم در آموزش شمارورزی به کودکان این است که آن‌ها در شناخت این دانش و رسیدن به بینش ریاضی، نیازمند پرسیدن و اندیشیدن هستند. فضاهای آنتاگونستیک (مقابله و تضاد) به بچه‌ها کمک می‌کند افزون بر لذت از متن آهنگین در بستر تضادهای روباه و خرگوش خاله به نتیجه یا برآیند ستیز آن‌ها نیز فکر کنند و در نهان خود آرزوی پیروزی خرگوش خاله بر روباه بدکار را داشته باشند.

این کتاب را با کودکان بلندخوانی کنید.

آپارات:

ديدگاه شما