موزه کودکان گرتز – فریدا و فرد

FRida & freD – The Graz Children’s Museum
موزه کودکان گرتز – فریدا و فرد

فریدا و فرد، خانه‌ای برای تمام بچه‌های مرکز گرتز، اتریش، است که نمایشگاه‌های هیجان‌انگیز، اجراهای تئاتر و برنامه‌هایی برای بچه‌های ۳ تا ۱۲ سال برگزار می‌کند.

این موزه امیدوار است که با برنامه‌هایش بچه‌ها را توانمند سازد تا در مورد گوناگونی جهان بیاموزند و پیچیدگی‌های آن را بهتر درک کنند. فریدا و فرد با شعار «دست‌ها به کار – ذهن‌ها آماده» نمایشگاه‌هایی را طرح‌ریزی می‌کند که تاکید زیادی بر ارتباط دست‌ها با نمایش‌ها دارد. کودکانی که از این نمایشگاه‌ها بازدید می‌کنند فرصت این را دارند تا دنیاهای گوناگون را با تمام حس‌هایشان و بدون محدودیت‌های زمانی کشف کنند.

فریدا و فرد – موزه کودکان گرتز

فریدا و فرد – موزه کودکان گرتز

فریدا و فرد – موزه کودکان گرتز

فریدا و فرد – موزه کودکان گرتز

فریدا و فرد – موزه کودکان گرتز

فریدا و فرد – موزه کودکان گرتز

فریدا و فرد – موزه کودکان گرتز

فریدا و فرد – موزه کودکان گرتز

فریدا و فرد – موزه کودکان گرتز

فریدا و فرد – موزه کودکان گرتز

فریدا و فرد – موزه کودکان گرتز

راهنما

ديدگاه شما