شعر درخت زمستان

شعر درخت زمستان

درخت زمستان

چه آرام خواب است

و در زیر برفی که تا زیر زانو رسیده

در اندیشه آفتاب است

درخت زمستان

پر از خواب و رؤیاست

خیالش پر از کودکانی است

که با خنده آنجا بیایند

درخت زمستان

پر از خاطرات گذشته

خیالش پر از قیل و قال و هیاهو

و رؤیای برگ است و برگ است

در خاطر او

افسانه شعبان‌نژاد

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷-۱۰-۱۸ ۱۰:۳۶
نویسنده:
افسانه شعبان‌نژاد
دسته‌ها:
منبع:
سایت هدهد
متن سفارشی:

ديدگاه شما