یلدا فرخنده باد

چله یا یلدای بلند تنها برای ما آدم‌ها نیست. این شب بلند، یا بلندترین شب سال را جانوران بهتر از آدمیان حس می‌کنند.

سرما هست و سپیدی برف. کوه‌ها زیر برف‌های سنگین خاموش‌اند، و دشت‌ها از خوراک خالی. پس بیایید یلدای این سال را جشن یلدای جانوران و پرندگان هم کنیم. اگر هر کدام از ما به اندازه یک مشت خوراک برای آن‌ها فراهم کنیم، میلیون‌ها مشت می‌شود. و آن گاه آن‌ها در آرامش به قصه‌های بلند این شب گوش می‌سپارند و با شکم سیر سر بر بالین می‌گذارند. یلدای شما هم فرخنده باد.

یلدا فرخنده باد

نویسنده
محمدهادی محمدی
پدیدآورندگان:
کلیدواژه:
Submitted by editor on