یلدا فرخنده باد

یلدا فرخنده باد

چله یا یلدای بلند تنها برای ما آدم‌ها نیست. این شب بلند، یا بلندترین شب سال را جانوران بهتر از آدمیان حس می‌کنند.

سرما هست و سپیدی برف. کوه‌ها زیر برف‌های سنگین خاموش‌اند، و دشت‌ها از خوراک خالی. پس بیایید یلدای این سال را جشن یلدای جانوران و پرندگان هم کنیم. اگر هر کدام از ما به اندازه یک مشت خوراک برای آن‌ها فراهم کنیم، میلیون‌ها مشت می‌شود. و آن گاه آن‌ها در آرامش به قصه‌های بلند این شب گوش می‌سپارند و با شکم سیر سر بر بالین می‌گذارند. یلدای شما هم فرخنده باد.

یلدا فرخنده باد

اطلاعات:
نویسنده:
محمدهادی محمدی
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷-۰۹-۲۸ ۱۹:۰۷
کلیدواژه:
متن سفارشی:

ديدگاه شما