کتابخانهٔ چرخ دار برای مدارا وصلح

کار "کتابخانهٔ چرخ دار برای مدارا وصلح" در سال ۱۹۸۶ به عنوان یک پروژهٔ غیر انتفاعی از سوی "مرکز فلسطینی مطالعات عدم خشونت" آغاز شده است. مناطق زیر پوشش این طرح، یعنی روستاهای دور افتادهٔ فلسطینی و مناطق اسکان پناهندگان است که دسترسی به کتابخانه، کتابفروشی یا مدرسه ندارند.

هدف این طرح، تشویق به خواندن، کمک به بالا بردن سطح خواندن در میان کودکان، مشارکت وآموزش والدین، امکان اظهار نظر، ایجاد روابط متقابل و علاقه مند کردن کودکان به هنر است. این طرح مردمی، صلح، همزیستی و عدم خشونت را به عنوان شیوهٔ زندگی ترویج می‌کند.

بنیان‌گذار این طرح، نافذ اصیلی آموزگار مدرسه و مردی صلح‌طلب است که در حال حاضر ریاست "مرکز فلسطینی مطالعات عدم خشونت" را به عهده دارد. طرح کتابخانهٔ چرخ‌دار پیوسته به دنبال روش‌های جدید آموزشی صلح‌آمیز برای کودکانی است که در وضعیت خشونت‌بار زندگی می‌کنند.

از برنامه‌های این طرح، نمایش عروسکی و دوره‌های آموزشی در زمینهٔ ارتباط مؤثر و سیاست‌گذاری برای رهبران جوان است. این طرح همچنین در گسترهٔ نوشتن و چاپ بروشور و ترجمهٔ مطالبی دربارهٔ عدم خشونت به زبان عربی فعالیت دارد و خبرنامه‌ای به زبان انگلیسی نیز چاپ می‌کند که مخاطبین آن، شبکهٔ گسترده‌ای از سازمان‌ها و گروه‌های جهانی این مرکز هستند.

طرح کتابخانهٔ چرخ‌دار برای انجام امور اداری، تعمیرات و نگهداری وانت کتابخانه‌های سیار و تهیهٔ کتاب‌های جدید کاملاً وابسته به کار داوطلبانه و کمک‌های مالی مردمی است.

فعالیت وانت کتابخانهٔ سیار به سبب بستن جاده‌ها از سوی اسرائیل متوقف شده است ولی به خاطر این مشکلات طرح جدیدی برای کمک‌رسانی به نام "برنامهٔ عدالت اجتماعی" در همبرون اجرا می‌شود. طرح "کتابخانه چرخ‌دار برای مدارا و صلح"‌ در سال ۱۹۹۹ برنده جایزه آساهی شد.

Submitted by editor6 on