نشست استانداردهای کتابخانه کودکان برگزار می‌شود

نشست استانداردهای کتابخانه کودکان برگزار می‌شود

هفتاد و چهارمین نشست توسعه و ترویج کتابخوانی به عنوان «استانداردهای کتابخانه کودکان» روز دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ با حضور فرامرز مسعودی و فرزانه طاهری قندهاری برگزار می‌شود.

فرزانه طاهری قندهاری، دانش آموخته کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی است با بیش از ۳۳ سال سابقه کار در زمینه کتابداری و اطلاع رسانی که ۱۷ سال آن مستقیما در حوزه کتابداری کودک بوده است. در حال حاضر مدیریت کتابخانه تحقیقاتی و آرشیو موزه تاریخ فرهنگی کودکی موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان را بر عهده دارد و یکی از اعضا پروژه مطالعات کودکی موسسه است.

فرامرز مسعودی دانش آموخته لیسانس و فوق لیسانس کتابداری و اطلاع‌رسانی است و در زمینه کتابداری و اطلاع رسانی بیش از ۳۶ سال سابقه دارد.

نشست توسعه و ترویج کتابخوانی کتابخانه مرجع کانون دوشنبه‌های آخر هر ماه برگزار می‌شود.

نشست «استانداردهای کتابخانه کودکان» از ساعت ۱۴ تا ۱۶ در خیابان شهید بهشتی، خیابان خالداسلامبولی، ساختمان ملک شامران، کتابخانهٔ مرجع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار می‌شود.

 

ديدگاه شما

عضویت در کانال تلگرام