شعر هفت تا سین از اسدالله شعبانی

سفره‌ی هفت سین ما

پر شده از هفت تا سین

تو هم بیا مثل من

کنار هفت سین بشین

سنجد و سیر و سرکه

با سمنو قشنگه

سکه و سبزه و سیب

ببین چه رنگارنگه

یه تخم مرغ رنگی 

کنار تنگ کوچک

ماهی پولکی پوش 

عید شما مبارک

نویسنده
اسدالله شعبانی
Submitted by admin on