فراخوان ششمین جشنواره تقدیر از مروجان کتابخوانی منتشر شد

شبکه گروه‌های ترویج کتاب‌خوانی فراخوان ششمین جشنواره تقدیر از مروجان کتابخوانی را منتشر کرد.

علاقه‌مندان برای شرکت در این جشنواره می‌توانند گزارش‌ها و مستندات فعالیت‌های خود را در زمینه ترویج کتاب‌خوانی به همراه فرم مشخصات مروج کتابخوانی (که پیوست فراخوان است) تکمیل و تا پایان وقت اداری ۱۵ شهریور ۱۳۹۸ به دبیرخانه «ششمین جشنواره تقدیر از مروجان کتاب‌خوانی» (ترجیحا از طریق رایانامه) بفرستند.

هدف از برگزاری این جشنواره معرفی و تقدیر از افراد، گروه‌ها، تشکل‌های مردمی و نهادهای غیردولتی است که با فعالیت‌های موثر و نوآورانه در زمینه ترویج کتابخوانی فعالیت می‌کنند.

نخستین دوره جشنواره تقدیر از مروجان کتاب‌خوانی در سال ۱۳۹۳ برگزار شد که برنامه با من بخوان از موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان جایزه و لوح تقدیر این جشنواره را دریافت کرد. برنامه «با من بخوان» برنامه‌ای برای ترویج کتاب‌خوانی با کودکان محروم و کودکان در بحران است. این برنامه زیر نظر موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان برنامه ریزی و اجرا می‌شود. این برنامه در سال ۲۰۱۶ نیز جایزه ترویج کتابخوانی ایبی – آساهی، برجسته‌ترین و معتبرترین جایزه ترویج کتابخوانی در جهان را از آن خود کرد.

رایانامه (پست الکترونیک) جشنواره  moravejanketab@gmail.com

نشانی پستی دبیرخانه جشنواره: تهران، خیابان مطهری، خیابان فجر، شماره ۷، ساختمان فجر، طبقه پنجم، شبکه مروجان کتابخوانی کشور

سایت www.moravejan.ir

تلفکس: ۸۸۳۴۲۹۸۰ - ۸۸۸۶۱۳۲۴

https://t.me/moravejann

 

Submitted by editor3 on