کرم کتاب! فعالیتی برای تشویق به خواندن در خانه

کرم کتاب! فعالیتی برای تشویق به خواندن در خانه

کرم کتاب فعالیتی است که در پایگاه اینترنتی ترویج خواندن ریف (RIF)، برای جالب و دلپذیرتر کردن خواندن در خانه به پدر و مادرها پیشنهاد شده است. در این فعالیت کودک با کمک پدر یا مادرش یک کرم کتاب می سازد و باید به او آنقدر غذا دهد که به خوبی رشد کند. کرم همین طور که رشد می کند، دور دیوارهای اتاق کودک می چرخد تا انتهای دمش به سرش برسد و دور اتاق را بپوشاند!

اما غذای این کرم بزرگ کتاب است. شما کافی است که سر کرم را با کاغذ رنگی بسازید و آن را جایی بر روی دیوار اتاق کودکتان بچسبانید. اما غذا دادن و بزرگ کردن این کرم را کودک تان باید برعهده بگیرد. او باید برای هر کتابی که می خواند یک بخش دایره ای از کاغذ رنگی ببرد و نام کتابی را که خوانده بر روی آن بنویسد و این بخش را به بدن کرم کتاب اضافه کند. اگر دو کودک در خانه دارید می توانید برای هرکدام یک کرم بسازید و یا این که یکی از آن ها از سر کرم شروع به ساختن کند و دیگری از دم آن، تا این که این دو بخش در جایی به یکدیگر برسند و بدن کرم کتاب کامل شود.

برای این که کودک به سادگی بتواند این کرم را بسازد، باید ابزارهای مورد نیاز را برایش فراهم کنید. کاغذ های رنگی، با رنگ های گوناگون ،‌ یک لیوان یا هر وسیله ای که بتواند با آن دایر بکشد،یک قیچی برای بریدن دایره ها و چسب برای چسباندن دایره ها به بدن کرم. 

پس ازاین که رشد بدن کرم به اندازه ای که تعیین کرده بودید رسید، می توانید یک مراسم ویژه برگزار کنید و یک جشن کوچک بگیرید و به کودک یک پاداش کوچک دهید.

در صفحه کارگاه های کتابک، تجربه ها و فعالیت های جالب دیگری هم برای ترویج و تشویق به خواندن پیشنهاد شده است.

 

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۸۸-۰۸-۰۹ ۱۵:۲۰
برگردان:
لیلا عالمی
متن سفارشی:

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.