فهرست کتابک به مناسبت روز جهانی تئاتر، 7 فروردین

با پیشنهاد انستیتو بین‌المللی تئاتر در سال ۱۹۶۱، هر ساله روز ۲۷ مارس به عنوان «روز جهانی تئاتر» گرامی داشته می‌شود. پیام سالانه این روز هر سال توسط یکی از صاحب نظران و هنرمندان عرصه تئاتر انتخاب می‌شود و به تأثیر و تقابل تئاتر در عرصه بین‌المللی اختصاص دارد.

کتابک برای روز جهانی تئاتر کتاب‌های زیر را به شما معرفی می‌کند:

تروترو نمایش اجرا می کند – مجموعه‌ بچه الاغ کوچولو (جلد ۴)/ برای 3 تا 5 سال/ (معرفی کتاب تروترو نمایش اجرا می کند – مجموعه‌ بچه الاغ کوچولو (جلد ۴)/ خرید کتاب تروترو نمایش اجرا می کند – مجموعه‌ بچه الاغ کوچولو (جلد ۴))

بسته‌ی نمایش عروسکی با جانوران مقوایی/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی بسته‌ی نمایش عروسکی با جانوران مقوایی/ خرید بسته‌ی نمایش عروسکی با جانوران مقوایی)

نمایش خلاق حرکات حیوانات/ برای 3 تا 7 سال/ (معرفی کتاب نمایش خلاق حرکات حیوانات/ خرید کتاب نمایش خلاق حرکات حیوانات)

مجموعه‌ی 5 جلدی نمایش‌نامه برای کودکان/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی مجموعه‌ی 5 جلدی نمایش‌نامه برای کودکان/ خرید مجموعه‌ی 5 جلدی نمایش‌نامه برای کودکان)

لوح فشرده‌ی نمایش‌نامه ترب/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی لوح فشرده‌ی نمایش‌نامه ترب/ خرید لوح فشرده‌ی نمایش‌نامه ترب)

لوح فشرده‌ی نمایش‌نامه کوتی و موتی – اولین پرواز/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی لوح فشرده‌ی نمایش‌نامه کوتی و موتی – اولین پرواز/ خرید لوح فشرده‌ی نمایش‌نامه کوتی و موتی – اولین پرواز)

 ۵ سری بسته‌ی نمایش دهیم!/ برای ۵ تا ۱۲ سال/ (معرفی 5 سری بسته‌ی نمایش دهیم!/ خرید 5 سری بسته‌ی نمایش دهیم!)

نمایش ماه/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب نمایش ماه/ خرید کتاب نمایش ماه)

من نمایش سیرک اجرا می‌کنم – مجموعه قصه‌های چارلی و لولا (۲۱)/ برای 7 تا 9 سال/ (معرفی کتاب من نمایش سیرک اجرا می‌کنم – مجموعه قصه‌های چارلی و لولا (۲۱)/ خرید کتاب من نمایش سیرک اجرا می‌کنم – مجموعه قصه‌های چارلی و لولا (۲۱))

مجموعه 4 جلدی عروسک نمایش بسازید/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی مجموعه 4 جلدی عروسک نمایش بسازید/ خرید مجموعه 4 جلدی عروسک نمایش بسازید)

شکار بزرگ شنبه/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب شکار بزرگ شنبه/ خرید کتاب شکار بزرگ شنبه)

روشنایی‌های شهر/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب روشنایی‌های شهر/ خرید کتاب روشنایی‌های شهر)

گرگ می آد می بردت! – مجموعه نمایشنامه ی کودک امروز/ برای 9 تا 12 سال/ (معرفی کتاب گرگ می آد می بردت! – مجموعه نمایشنامه ی کودک امروز/ خرید کتاب گرگ می آد می بردت! – مجموعه نمایشنامه ی کودک امروز)

کوتوله‌ای که همیشه فریاد می‌زد – مجموعه نمایش‌نامه/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب کوتوله‌ای که همیشه فریاد می‌زد – مجموعه نمایش‌نامه/ خرید کتاب کوتوله‌ای که همیشه فریاد می‌زد – مجموعه نمایش‌نامه)

ویلیام شکسپیر چه کسی بود؟/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب ویلیام شکسپیر چه کسی بود؟/ خرید کتاب ویلیام شکسپیر چه کسی بود؟)

با مقوا صورتک های نمایشی بسازیم/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب با مقوا صورتک های نمایشی بسازیم/ خرید کتاب با مقوا صورتک های نمایشی بسازیم)

نمایش‌نامه میهمان غار/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب نمایش‌نامه میهمان غار/ خرید کتاب نمایش‌نامه میهمان غار)

سرگذشت نمایش/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب سرگذشت نمایش/ خرید کتاب سرگذشت نمایش)

نقل رستم و سهراب (نمایشنامه)/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب نقل رستم و سهراب (نمایشنامه)/ خرید کتاب نقل رستم و سهراب (نمایشنامه))

حقیقت و مرد دانا/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب حقیقت و مرد دانا/ خرید کتاب حقیقت و مرد دانا)

قصه گویی و نمایش خلاق برای کودکان: شجاعت سخن گفتن/ برای کتابدار/ (معرفی کتاب قصه گویی و نمایش خلاق برای کودکان: شجاعت سخن گفتن/ خرید کتاب قصه گویی و نمایش خلاق برای کودکان: شجاعت سخن گفتن)

نمایشنامه‌های آسان (برای اجرا در کلاس درس و صحنه تئاتر)/ برای کتابداران/ (معرفی کتاب نمایشنامه‌های آسان (برای اجرا در کلاس درس و صحنه تئاتر)/ خرید کتاب نمایشنامه‌های آسان (برای اجرا در کلاس درس و صحنه تئاتر))

پرواز پروانه خیال/ برای کتابداران/ (معرفی کتاب پرواز پروانه خیال/ خرید کتاب پرواز پروانه خیال)

عروسک‌های انگشتی/ برای کتابداران/ (معرفی کتاب عروسک‌های انگشتی/ خرید کتاب عروسک‌های انگشتی)

عروسک های نمایشی – کاردستی من/ برای کتابداران/ (معرفی عروسک های نمایشی – کاردستی من/ خرید عروسک های نمایشی – کاردستی من)

۱۰۱ بازی برای بداهه‌پردازی/ برای کتابداران/ (معرفی کتاب ۱۰۱ بازی برای بداهه‌پردازی/ خرید کتاب ۱۰۱ بازی برای بداهه‌پردازی)

۱۰۱ بازی نمایشی/ برای کتابداران/ (معرفی کتاب ۱۰۱ بازی نمایشی/ خرید کتاب ۱۰۱ بازی نمایشی)

قصه گویی با عروسک ها آسان می شود/ برای کتابداران/ (معرفی کتاب قصه گویی با عروسک ها آسان می شود/ خرید کتاب قصه گویی با عروسک ها آسان می شود)

 

کتاب‌های زیر قابلیت اجرای نمایش دارند:

مرغ سرخ پاکوتاه​/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب مرغ سرخ پاکوتاه/ خرید کتاب مرغ سرخ پا کوتاه

دویدم و دویدم/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب دویدم و دویدم/ خرید کتاب دویدم و دویدم)‌

کدو قلقله زن/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب کدو قلقله زن/ خرید کتاب کدو قلقله زن)

آهنگ تار کولی/ برای 9 تا 12 سال/ (معرفی کتاب آهنگ تار کولی/ خرید کتاب آهنگ تار کولی

درخت خرما و بزی (نمایش سایه)/ برای 9 تا 12 سال/ (معرفی کتاب درخت خرما و بزی/ خرید کتاب درخت خرما و بزی)‌

آرش کماندار/ برای 9 تا 12 سال/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب آرش کماندار/ خرید کتاب آرش کماندار

 

پدیدآورندگان:
Submitted by admin on