فهرست کتابک به مناسبت روز ملی امید، 6 فروردین

۶ فروردین، نوروز بزرگ است و نزد ایرانیان جشن بزرگ می‌باشد. گویند خداوند در این روز مشتری را آفرید. زرتشتیان می‌گویند زرتشت در این روز توفیق یافت که با خداوند مناجات کند. کیخسرو در این روز به آسمان عروج کرد و در این روز برای ساکنان کره زمین سعادت قسمت می‌کنند و از اینجاست که ایرانیان به این روز، «روز ملی امید» می‌گویند.

 

کتابک برای روز ملی امید کتاب‌های زیر را به شما معرفی می‌کند:

روز بد خرس کوچولو – مجموعه قصه‌های دوست‌داشتنی/ برای 3 تا 7 سال/ (معرفی کتاب روز بد خرس کوچولو/ خرید کتاب روز بد خرس کوچولو)
ارنست، گوزنی که برای کتاب بزرگ بود!/ برای 3 تا 7 سال/ (معرفی کتاب ارنست، گوزنی که برای کتاب بزرگ بود!/ خرید کتاب ارنست، گوزنی که برای کتاب بزرگ بود!)
خرگوش گوش داد/ برای 3 تا 7 سال/ (معرفی کتاب خرگوش گوش داد/ خرید کتاب خرگوش گوش داد)‌
جادو/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب جادو/ خرید کتاب جادو)‌
برای بوآ چی آوردی؟/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب برای بوآ چی آوردی؟/ خرید کتاب برای بوآ چی آوردی؟)
امید تازه/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب امید تازه/ خرید کتاب امید تازه)
پر جادویی – مجموعه داستان‌های جادویی/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب پر جادویی/ خرید کتاب پر جادویی)
وقتی ناامید می شوم/ برای 5 تا 9 سال/ (معرفی کتاب وقتی ناامید می شوم/ خرید کتاب وقتی ناامید می شوم)
رزی گودنس دخترک مهندس - مجموعه داستان راهت را پیدا کن/برای 7 تا 9 سال/ (معرفی کتاب رزی گودنس دخترک مهندس/ خرید کتاب رزی گودنس دخترک مهندس)‌
نینجا امیدوار است – مجموعه فوت و فن زندگی با نینجاها/ برای 7 تا 9 سال/ (_معرفی کتاب نینجا امیدوار است – مجموعه فوت و فن زندگی با نینجاها/ خرید کتاب نینجا امیدوار است – مجموعه فوت و فن زندگی با نینجاها)
ایگی سزار پسرک معمار – مجموعه کتاب‌های راهت را پیدا کن/ برای 7 تا 9 سال/ (معرفی کتاب ایگی سزار پسرک معمار/ خرید کتاب ایگی سزار پسرک معمار)‌
قلب من می‌روید/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب قلب من می‌روید/ خرید کتاب قلب من می‌روید)
مرغابی کارلینه/ برای 7 تا 9 سال/ (معرفی کتاب مرغابی کارلینه/ خرید کتاب مرغابی کارلینه)‌
باغچه‌ی امیلیا الیکات/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب باغچه‌ی امیلیا الیکات/ خرید کتاب باغچه‌ی امیلیا الیکات)
پرنده‌ی قرمز/ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب پرنده قرمز/ خرید کتاب پرنده قرمز)‌
موش مترو/ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب موش مترو/ خرید کتاب موش مترو)‌
هفت اسب هفت رنگ/ برای 9 تا 12 سال/ (معرفی کتاب هفت اسب هفت رنگ/ خرید کتاب هفت اسب هفت رنگ)‌
می‌خواهم پرواز کنم/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب می‌خواهم پرواز کنم/ خرید کتاب می‌خواهم پرواز کنم)
درخت قرمز/ برای 9 تا 12 سال/ ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب درخت قرمز/ خرید کتاب درخت قرمز)‌
سیاسیا در شهر مارمولک‌ها/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب سیاسیا در شهر مارمولک‌ها/ خرید کتاب سیاسیا در شهر مارمولک‌ها)‌
یک قطره امید/ برای 12 سال به بالا (معرفی کتاب یک قطره امید/ خرید کتاب یک قطره امید)
۳۵ کیلو امیدواری/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب ۳۵ کیلو امیدواری/ خرید کتاب ۳۵ کیلو امیدواری)
پنج پا فاصله/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب پنج پا فاصله/ خرید کتاب پنج پا فاصله)
جنگی که بالاخره نجاتم داد/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب جنگی که بالاخره نجاتم داد/ خرید کتاب جنگی که بالاخره نجاتم داد)

پدیدآورندگان:
Submitted by admin on