فهرست کتابک به مناسبت روز ملی نه به پلاستیک، 21 تیر

21 تیرماه «روز ملی نه به پلاستیک» است. این روز تمرینی است برای استفاده کمتر از کیسه‌های پلاستیکی و آگاهی راجع به مشکلات آن و خطراتی که برای محیط‌زیست دارد.

پلاستیک‌ها از سال 1977 وارد زندگی بشر شدند. در آن روز آگاهی از تبعات استفاده‌ی بی‌رویه آن برای افراد پوشیده بود. مشکل اساسی استفاده از این ماده سرعت تجزیه‌پذیری پایین، انباشت و آلودگی محیط‌زیست است. در برخی کشورها برای استفاده کمتر از پلاستیک تدابیر خاصی اندیشیده شده است، از جمله قیمت بالای آن و تشویق مردم به استفاده از پاکت‌های پارچه‌ای، کاغذی و یا پلاستیک‌های زیستی که سرعت بازگشت‌پذیری آن نسبت به پلاستیک‌ها سزیع‌تر می‌باشد. آگاهی بخشی مردم و فرهنگ‌سازی نسبت به استفاده کمتر از پلاستیک‌ها و همچنین حساس کردن کودکان نسبت به این موضوع بسیار حائزاهمیت است.

کتابک برای روز نه به پلاستیک کتاب‌های زیر را به شما معرفی می‌کند:

سنجاب کجا رفته بود؟/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب سنجاب کجا رفته بود؟/ خرید کتاب سنجاب کجا رفته بود؟)
لاک‌پشت سبز/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب لاک‌پشت سبز/ خرید لاک‌پشت سبز)
دوقلوها از محیط زیست مراقبت می کنند/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب دوقلوها از محیط زیست مراقبت می کنند/ خرید کتاب دوقلوها از محیط زیست مراقبت می کنند)
مسابقه سبز/ برای ۷ تا 9 سال/ (معرفی کتاب مسابقه سبز/ خرید کتاب مسابقه سبز)
خرگوش و بازیافت/ برای 7 تا 9 سال/ (معرفی کتاب خرگوش و بازیافت/ خرید کتاب خرگوش و بازیافت)
چرا باید زباله‌ها را بازیافت کنم؟ ـ مجموعه چرا باید؟/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب چرا باید زباله‌ها را بازیافت کنم؟ ـ مجموعه چرا باید؟/ خرید کتاب چرا باید زباله‌ها را بازیافت کنم؟ ـ مجموعه چرا باید؟)
هیولای سبز دریا را نجات می دهد!/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب هیولای سبز دریا را نجات می دهد!/ خرید کتاب هیولای سبز دریا را نجات می دهد!)
چرا باید مواظب طبیعت باشم؟/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب چرا باید مواظب طبیعت باشم؟/ خرید کتاب چرا باید مواظب طبیعت باشم؟)
دایناسور حافظ محیط زیست/ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب دایناسور حافظ محیط زیست/ خرید کتاب دایناسور حافظ محیط زیست)
بازیافت/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب بازیافت/ خرید کتاب بازیافت)
پلاستیک‌های مزاحم  در دریا/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب پلاستیک‌های مزاحم  در دریا/ خرید کتاب پلاستیک‌های مزاحم  در دریا)
بازیافت برای کودکان/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب بازیافت برای کودکان/ خرید کتاب بازیافت برای کودکان)
شهر بدون پلاستیک/ برای 9 تا 12 سال/ (معرفی کتاب شهر بدون پلاستیک/ خرید کتاب شهر بدون پلاستیک)
بازیافت چیست؟/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب بازیافت چیست؟/ خرید کتاب بازیافت چیست؟)
جهان ترسناک بدون بازیافت/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب جهان ترسناک بدون بازیافت/ خرید کتاب جهان ترسناک بدون بازیافت)
شناخت زباله و بازیافت ـ مجموعه با گام‌های کوچک/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب شناخت زباله و بازیافت ـ مجموعه با گام‌های کوچک/ خرید کتاب شناخت زباله و بازیافت ـ مجموعه با گام‌های کوچک)
حفاظت محیط زیست/ برای 9 تا 12 سال/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب حفاظت محیط زیست/ خرید کتاب حفاظت محیط زیست)
بازیافت و کاهش زباله/ برای 9 تا 12 سال/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب بازیافت و کاهش زباله/ خرید کتاب بازیافت و کاهش زباله)

پدیدآورندگان:
Submitted by skyfa on