شعر حیوانات اهلی و وحشی از اسدالله شعبانی

حیوونا خیلی هستند
وحشی و اهلی هستند
گاو، بچه‌اش گوساله
بز، بچه‌اش بزغاله
گوسفند و میش و بره
می‌چرند توی دره
اسب و شتر تو صحرا
بار می‌برند به هر جا
گنجشک و سار و بلبل
می‌رن رو شاخه گل
قناری و کبوتر
تو باغا می‌کشن پر
گوزن و فیل و آهو
شغال و گرگ و راسو
لاک‌پشت و مار و خرگوش
میمون و سنجاب و موش
روباه و شیر و پلنگ
حیوونای رنگارنگ
تو دشت و کوه و بیشه
پیدا میشن همیشه

نویسنده
اسدالله شعبانی
پدیدآورندگان:
Submitted by skyfa on