فهرست کتابک به مناسبت روز جهانی توان‌یابان (معلولین)، 12 آذر

۱۲ آذر برابر با سوم دسامبر «روز جهانی افراد توان‌یاب» است. روز جهانی افراد توان‌یاب از سال ۱۹۹۲ هر سال با تمرکز بر موضوعی خاص برگزار می‌شود. هدف از نام گذاری روزی برای این افراد بالا بردن آگاهی عمومی درباره مسائل افراد توان‌یاب و پشتیبانی‌ از عزت، حقوق و رفاه افراد توان‌یاب و همچنین بالا بردن آگاهی از دستاوردهای مشارکت افراد توان‌یاب در همه جنبه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی زندگی است. موضوع روز جهانی افراد توان‌یاب ۲۰۱۸ «توانمندسازی افراد توان‌یاب و تضمین مشارکت و برابری» انتخاب شده است. یادآوری می‌شود ماده ۲۳ پیمان‌نامه حقوق کودک به حقوق کودکان توان‌یاب می‌پردازد. کتابک پیشنهاد می‌کند پیمان نامه حقوق کودک را مطالعه کنید. 

کتابک برای روز جهانی توان‌یابان (معلولین) کتاب‌های زیر را به شما معرفی می‌کند:

رویای امانوئل/ برای 3 تا 7 سال/ (معرفی کتاب رویای امانوئل/ خرید کتاب رویای امانوئل)
18+2دارکوب/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب 18+2دارکوب/ خرید کتاب 18+2دارکوب)
سوزان می‌خندد/ برای 7 تا 9 سال/ (معرفی کتاب سوزان می‌خندد/ خرید کتاب سوزان می‌خندد
یکی برای همه، همه برای یکی/ برای 7 تا 9 سال/ (معرفی کتاب یکی برای همه، همه برای یکی/ خرید کتاب یکی برای همه، همه برای یکی)
گنجشک من بدو ... بدو..../ برای 7 تا 9 سال/ (معرفی کتاب گنجشک من بدو ... بدو..../ خرید کتاب گنجشک من بدو ... بدو....)  
هفت اسب، هفت رنگ/ برای 9 تا 12 سال/ (معرفی کتاب هفت اسب، هفت رنگ/ خرید کتاب هفت اسب، هفت رنگ
شب بخیر فرمانده/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب شب بخیر فرمانده/ خرید کتاب شب بخیر فرمانده) 
شگفتی/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب شگفتی/ خرید کتاب شگفتی
آسمان سرخ در سپیده‌دم/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب آسمان سرخ در سپیده‌دم/ خرید کتاب آسمان سرخ در سپیده‌دم
رویای دویدن- نشر پرتقال/ برای 12 سال بالا/ (معرفی کتاب رویای دویدن/ خرید کتاب رویای دویدن
رویای دونده - نشرپیدایش/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب رویای دونده/ خرید کتاب رویای دونده) 
جنگی که نجاتم داد/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب جنگی که نجاتم داد/ خرید کتاب جنگی که نجاتم داد
جنگی که بالاخره نجاتم داد/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب جنگی که بالاخره نجاتم داد/ خرید کتاب جنگی که بالاخره نجاتم داد
بیرون ذهن من/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب بیرون ذهن من/ خرید کتاب بیرون ذهن من
روزنامه فروش - لکنت زبان/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب روزنامه فروش/ خرید کتاب روزنامه فروش

پدیدآورندگان:
Submitted by skyfa on