فهرست کتابک به مناسبت روز جهانی آموزش، 5 بهمن

فهرست کتابک به مناسبت روز جهانی آموزش، ۵ بهمن

امروز ۲۴ ژانویه روز جهانی آموزش نام گذاری شده است. امسال این روز با شعار شروع دوباره و احيای مجدد آموزش برای نسل  Covid-19  گرامی داشته می‌شود.

کتابک برای روز جهانی آموزش کتاب‌های زیر را به شما معرفی می‌کند:

مجموعه شش جلدی کتاب‌های مقوایی نخستین کتابخانه من/ برای ۰ تا ۳ سال/ (معرفی مجموعه شش جلدی کتاب‌های مقوایی نخستین کتابخانه من/ خرید مجموعه شش جلدی کتاب‌های مقوایی نخستین کتابخانه من
آ اوّل الفباست/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب آ اوّل الفباست/ خرید آ اوّل الفباست)
مجموعه‌ی کتاب‌های کارِ کومن/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی مجموعه‌ی کتاب‌های کارِ کومن/ خرید مجموعه‌ی کتاب‌های کارِ کومن
مجموعه‌ی ببین و مقایسه کن/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی مجموعه‌ی ببین و مقایسه کن/ خرید مجموعه‌ی ببین و مقایسه کن
این نقطه را فشار بده/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب این نقطه را فشار بده/ خرید کتاب این نقطه را فشار بده
جورکردن و طبقه‌بندی/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب جورکردن و طبقه‌بندی/ خرید کتاب جورکردن و طبقه‌بندی)
پرنده‌ی مجروح – آموزش به روش مونته‌سوری/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب پرنده‌ی مجروح/ خرید کتاب پرنده‌ی مجروح)
گردش در طبیعت – آموزش به روش مونته‌سوری/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب گردش در طبیعت/ خرید کتاب گردش در طبیعت)
کتاب تمرین من – آموزش به روش مونته سوری/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب تمرین من/ خرید کتاب تمرین من)
من و زمان - آموزش به روش مونته‌سوری/ برای ۵ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب من و زمان/ خرید کتاب من و زمان
مجموعه‌ی کازیمیر/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی مجموعه‌ی کازیمیر/ خرید مجموعه‌ی کازیمیر
نگاه کن و به‌خاطر بسپار/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب نگاه کن و به‌خاطر بسپار/ خرید کتاب نگاه کن و به‌خاطر بسپار)
مدرسه‌ی حشرات باحال ۱/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب مدرسه‌ی حشرات باحال ۱/ خرید کتاب مدرسه‌ی حشرات باحال ۱
مجموعه‌ی بازی با نور و رنگ/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی مجموعه‌ی بازی با نور و رنگ/ خرید مجموعه‌ی بازی با نور و رنگ
مجموعه‌ی اولین کتابخانه علمی من/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی مجموعه‌ی اولین کتابخانه علمی من/ خرید مجموعه‌ی اولین کتابخانه علمی من
خودت داستان بنویس/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب خودت داستان بنویس/ خرید کتاب خودت داستان بنویس
مجموعه‌ی بچسبان و بیاموز/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی مجموعه‌ی بچسبان و بیاموز/ خرید مجموعه‌ی بچسبان و بیاموز) 
چگونه شطرنج را سریع یاد بگیریم؟/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب چگونه شطرنج را سریع یاد بگیریم؟/ خرید کتاب چگونه شطرنج را سریع یاد بگیریم؟
خودت پژوهش کن/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب خودت پژوهش کن/ خرید کتاب خودت پژوهش کن

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹-۱۱-۰۴ ۱۵:۲۰
روزشمار ترویج خواندن:
متن سفارشی:

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.