بوک تراست، شوقی برای خواندن!

بوک تراست یک بنیاد خیریه مستقل در بریتانیا است که لذت خواندن را برای همه مردم از هر سن و فرهنگ به ارمغان می آورد.

در بوک تراست همواره پروژه ای برپاست و می کوشد تا یک یا چند گروه سنی را در میان خانواده ها به خواندن و لذت بردن برانگیزد. مخاطبان بوک تراست را می توان همه گروه های سنی دانست، از نوزادان و نوپایان تا جوانان و بزرگ سالان. هیچ کس در بریتانیا ازخدمات این بنیاد بی بهره نمی ماند. دست اندرکاران بوک تراست، خلاقیت، مهارت، اثر بخشی،‌ استقلال در سیاست گذاری و پاسخگو بودن را ارزش ها و ویژگی های مهم فعالیت های خود می دانند. این بنیاد با اجرای برنامه های پر از خلاقیت ترویج خواندن، همه را به خواندن تشویق می کند.

پروژه بوک تایم

در بنیاد بوک تراست برنامه ها و پروژه هایی مانند:

و بسیاری پروژه های دیگر اجرا می شوند.

پروژه تصویر بزرگ

درباره همه این پروژه ها به طرزی ماهرانه در پایگاه اینترنتی بوک تراست اطلاع رسانی می شود. در پایگاه اینترنتی این بنیاد برای هر پروژه یک صفحه ویژه در نظر گرفته شده و مهم ترین رویدادها در ارتباط با آن ها، در صفحه نخست و اصلی پایگاه بازتاب داده می شوند.

هر سال، در بنیاد بوک تراست تقریبا ۳/۵ میلیون بسته کتاب برای مردم فرستاده می شود. نزدیک به دو میلیون بسته کتاب برای مردم انگلستان، ۷۰ هزار بسته برای ساکنان ولز و ۷۵ هزار بسته به شمال ایرلند؛ در هر یک از پروژه های Booktime‌ و Booked Up هم هر سال ۶۷۰ هزار بسته برای کودکان فرستاده می شود.

بوک تراست در فرستادن بسته های کتاب رایگان به خانه ها و برای کودکان در بریتانیا پیشگام است. با پروژه بوک تراست که برای کودکان زیر سه سال بسته کتاب می فرستد، ‍پروژه بوک تایم برای کودکانی که تازه به دبستان وارد شده اند و پروژه Bookedup که برای کودکانی که به دوره راهنمایی وارد می شوند کتاب رایگان می فرستد.

پروژه هفته خواندن پیش از خواب

هدف بوک تراست از فرستادن کتاب به خانه ها، تشویق به خواندن کودکانی است که به خاطر ندانستن زبان انگلیسی، اشکال در مهارت خواندن، مشکلات فرهنگی، معلولیت و یا به هر دلیل دیگری به کتاب های خوب دسترسی ندارند. برای کودکان زیر پنج سال با نیازهای ویژه هم بسته کتاب های مناسب سازی شده فرستاده می شود.

بوک تراست در برقراری ارتباط با خانواده ها و جامعه فرهنگی بریتانیا بسیار موفق عمل می کند و ناشران، پدیدآورندگان و آموزشگاه های بسیاری را با خود همراه و همکار کرده است. ارتباط بوک تراست با مخاطبانش با استفاده از شبکه های اجتماعی اینترنتی و وبلاگ ها پیوند بین آن ها را محکم تر کرده است. در بوک تراست تلاش می شود تا برای خانواده هایی که به زبان های دیگر سخن می گویند هم خدمات ارائه شود تا آن ها به خاطر بیگانگی با زبان انگلیسی از لذت خواندن محروم نشوند.

Submitted by editor6 on

بوک تراست یک بنیاد خیریه مستقل در بریتانیا است که لذت خواندن را برای همه مردم از هر سن و فرهنگ به ارمغان می آورد.

در بوک تراست همواره پروژه ای برپاست و می کوشد تا یک یا چند گروه سنی را در میان خانواده ها به خواندن و لذت بردن برانگیزد. مخاطبان بوک تراست را می توان همه گروه های سنی دانست، از نوزادان و نوپایان تا جوانان و بزرگ سالان. هیچ کس در بریتانیا ازخدمات این بنیاد بی بهره نمی ماند. دست اندرکاران بوک تراست، خلاقیت، مهارت، اثر بخشی،‌ استقلال در سیاست گذاری و پاسخگو بودن را ارزش ها و ویژگی های مهم فعالیت های خود می دانند. این بنیاد با اجرای برنامه های پر از خلاقیت ترویج خواندن، همه را به خواندن تشویق می کند.

پروژه بوک تایم

در بنیاد بوک تراست برنامه ها و پروژه هایی مانند:

و بسیاری پروژه های دیگر اجرا می شوند.

پروژه تصویر بزرگ

درباره همه این پروژه ها به طرزی ماهرانه در پایگاه اینترنتی بوک تراست اطلاع رسانی می شود. در پایگاه اینترنتی این بنیاد برای هر پروژه یک صفحه ویژه در نظر گرفته شده و مهم ترین رویدادها در ارتباط با آن ها، در صفحه نخست و اصلی پایگاه بازتاب داده می شوند.

هر سال، در بنیاد بوک تراست تقریبا ۳/۵ میلیون بسته کتاب برای مردم فرستاده می شود. نزدیک به دو میلیون بسته کتاب برای مردم انگلستان، ۷۰ هزار بسته برای ساکنان ولز و ۷۵ هزار بسته به شمال ایرلند؛ در هر یک از پروژه های Booktime‌ و Booked Up هم هر سال ۶۷۰ هزار بسته برای کودکان فرستاده می شود.

بوک تراست در فرستادن بسته های کتاب رایگان به خانه ها و برای کودکان در بریتانیا پیشگام است. با پروژه بوک تراست که برای کودکان زیر سه سال بسته کتاب می فرستد، ‍پروژه بوک تایم برای کودکانی که تازه به دبستان وارد شده اند و پروژه Bookedup که برای کودکانی که به دوره راهنمایی وارد می شوند کتاب رایگان می فرستد.

پروژه هفته خواندن پیش از خواب

هدف بوک تراست از فرستادن کتاب به خانه ها، تشویق به خواندن کودکانی است که به خاطر ندانستن زبان انگلیسی، اشکال در مهارت خواندن، مشکلات فرهنگی، معلولیت و یا به هر دلیل دیگری به کتاب های خوب دسترسی ندارند. برای کودکان زیر پنج سال با نیازهای ویژه هم بسته کتاب های مناسب سازی شده فرستاده می شود.

بوک تراست در برقراری ارتباط با خانواده ها و جامعه فرهنگی بریتانیا بسیار موفق عمل می کند و ناشران، پدیدآورندگان و آموزشگاه های بسیاری را با خود همراه و همکار کرده است. ارتباط بوک تراست با مخاطبانش با استفاده از شبکه های اجتماعی اینترنتی و وبلاگ ها پیوند بین آن ها را محکم تر کرده است. در بوک تراست تلاش می شود تا برای خانواده هایی که به زبان های دیگر سخن می گویند هم خدمات ارائه شود تا آن ها به خاطر بیگانگی با زبان انگلیسی از لذت خواندن محروم نشوند.

افزودن دیدگاه جدید

The comment language code.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
لینک کوتاه
نوع محتوا
مکان