به مناسبت بیستمین سالروز پایه‌گذاری موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان

بیست سال با شما

بزرگ نشدیم،

اما در این بیست سال بسیار کارهای بزرگ کرده‌ایم

- پژوهش مجموعه کتاب‌های ده‌جلدی تاریخ ادبیات کودکان ایران

- پژوهش و تهیه و تولید کتاب‌ها و فیلم‌های مربوط به کوشندگان نهاد کودکی در ایران

- گردآوری مجموعه سندها، آثار و افزارهای زیست کودکان ایران با هدف راه‌اندازی «موزه کودکی ایرانک»

- برگزاری بیش از بیست نمایشگاه موزه موقت در ایران و بیرون از ایران

- راه اندازی پایگاه داده‌ها و موزه مجازی ایرانک (فرهنگ و مطالعات کودکی)

- اجرای برنامه ترویج کتاب‌خوانی «با من بخوان» و دریافت جایزه بین‌المللی ایبی آساهی ۲۰۱۶ برای این برنامه

- راه‌اندازی پایگاه ترویج خواندن «کتابک» با معرفی بیش از دو هزار کتاب باکیفیت

- راه‌اندازی پایگاه آموزش خلاق از راه ادبیات کودکان «آموزک»

- راه‌اندازی «سامانه آموزش آنلاین آموزک» در راستای دسترس‌پذیر کردن آموزش باکیفیت

- راه‌اندازی «کتاب هدهد» با هدف دسترس‌پذیر کردن بهترین و باکیفیت‌ترین آثار حوزه کودک و نوجوان و فرهنگ کودکی

- پایه‌گذاری بخش انتشارات موسسه با انتشار بیش از ۱۵۰ کتاب در حوزه کودک و نوجوان، فرهنگ کودکی و آموزش خلاق از راه ادبیات کودکان

- پژوهش و تولید آثاری در حوزه سواد شکوفایی (سواد از نوزادی تا پیش‌دبستان) با هدف روزآمد کردن سوادآموزی جامعه ایران در سنجش با جامعه جهانی

- پژوهش در دست انجام روی موضوع مطالعات کودکی از دوره پیش از تاریخ ایران تا دوره معاصر

و بسیار کاره‌ای دیگر ...

 

کوچک هستیم،

اما برای کودکان و هدف‌های آن‌ها

بزرگ می‌اندیشیم.

راز ماندگاری و پویایی ما چیزی نیست، جز اعتماد و کمک‌ها و همراهی‌های همه فرهنگ دوستان این سرزمین به ویژه پشتیبانان موسسه

به مناسبت بیستمین سالروز پایه‌گذاری موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان

پدیدآورندگان:
کلیدواژه:
Submitted by admin2 on