فعالیت پیشنهادی برای کتاب جیب‌های آنجلیکا اسپراکت

فعالیت پیشنهادی برای کتاب جیب‌های آنجلیکا اسپراکت

«جیب‌های آنجلیکا اسپراکت» کتابی است در مورد خانمی به همین نام که کت بلند بنفش جالبی پر از جیب دارد و هر جیب وسیله خارق العاده‌ای درونش دارد.

۱- کتاب را کشف کنید.

تصاویر کتاب پر از جزییات است و در هر بار خواندن کتاب می‌توانید جزییات بیشتری کشف کنید. کودکان را به بهتر دیدن تصاویر تشویق کنید و درباره آن‌چه می‌بینند گفت‌وگو کنید.

۲- نقاشی کنید.

همراه کودکان جیب‌هایی به شکل ها و اندازه‌ها مختلف نقاشی کنید به شکلی که هر کدام مناسب وسیله عجیب و غریبی باشد که آنها دوست دارند در آن جیب بگذارند.

۳- نامه بنویسید:

از کودکان بخواهید برای آنجلیکا نامه بنویسند و به او پیشنهاد دهند چه چیزهای دیگری در جیب‌هایش بگذارد.

۴- کاردستی بسازید.

جیب‌هایی با طرح‌ها و اندازه‌های مختلف همراه کودکان ببرید و روی یکی از لباس‌های قدیمی کودکان وصل کنید و وسایلی را در جیب‌ها جا دهید. سپس با آن نمایش بازی کنید.

۵- ریاضی تمرین کنید.

  • فعالیت شمردن با کودکان انجام دهید. از کودکان بخواهید بشمارند چند جیب روی لباس آنجلیکا وجود دارد یا چند بار موش‌ها و اردک‌ها در کتاب ظاهر می‌شوند؟
  • از یک نظم دهنده پارچه‌ای جوراب یا لباس استفاده کنید و به طور تصادفی چیزهایی در جیب‌هایش بگذارید تا کودکان هنگام پیدا کردنشان تمرین شمردن هم انجام دهند.
  • می‌توانید از این کتاب به‌عنوان تمرین دسته‌بندی با کودکان استفاده کنید.  چند شی را داخل یک کیسه پارچه‌ای بگذارید و از کودکان بخواهید آن‌ها را به ترتیب اندازه دسته‌بندی کنند.
  • همراه کودکان فهرستی از چیزهایی که در جیب‌های آنجلیکا بود تهیه کنید و جدولی بکشید و کاربرد آن‌ها را در ستون جلوی آن بنویسید. می‌توانید آن‌ها را بر اساس کاربرد یا نوع آن‌ها دسته‌بندی کنید.
  • همراه کودکان وسایلی که در جیب‌های آنجلیکا بود را در دنیای واقعی اندازه بگیرید و بگویید جیب‌های آنجلیکا باید چه اندازه باشد تا آن وسیله در آن جا شود.
  • از کودکان بخواهید به نقش و نگارهای روی جیب‌های آنجلیکا دقت کنند. سپس از آن‌ها بخواهید تصویری با نقش و نگارهای تکرار شونده بکشند.

۶- داستان را تکمیل کنید.

از کودکان بخواهید:

  • از ابتدای داستان تا انتها بالای سر هر کدام از شخصیت‌های داستان یک ابر بکشند و فکر یا صحبتی که به نظرشان در آن صحنه دارند را بنویسند.
  • بگویند چه چیزهای دیگری ممکن است در جیب‌های آنجلیکا پیدا شود؟ سپس صفحات جدیدی به انتهای داستان اضافه کنند و ادامه‌ی آن را بنویسند و تصویرسازی کنند.
اطلاعات:
نویسنده:
تاریخ انتشار: ۱۴۰۰-۱۱-۱۷ ۰۹:۳۱
متن سفارشی:

ديدگاه شما