فهرست کتابک به مناسبت روز جهانی مبارزه با قلدری، ۱۰ مهر

۱۰ ام مهرماه  روز جهانی مبارزه با قلدری است. ایده ضدقلدری از دیوید شپرد و تراویس پرایس در کانادا گرفته شد. در سال 2007، این دو برای نشان دادن حمایت خود از جادرین کوتا، پنجاه پیراهن صورتی خریدند و بین دیگران توزیع کردند. جادرین کوتا دانش آموزی بود که در روز اول مدرسه به دلیل پوشیدن پیراهن صورتی مورد آزار و اذیت قرار گرفت. از آن زمان، مردم پیراهن‌های صورتی، بنفش یا آبی می‌پوشند تا در برابر قلدری بایستند.

قلدری به معنی آزار عمدی فیزیکی، کلامی یا روانی دیگران است که می‌تواند به صورت ضربه زدن، هل دادن، لقب توهین آمیز دادن، تهدید و تمسخر دیگران برای گرفتن اجباری پول یا وسایل آن‌ها باشد. آمارها نشان می‌دهد که دانش‌آموزان بسیاری قربانی قلدری در مدرسه بوده‌اند. گستردگی اینترنت این مساله را چالش برانگیز کرده است. قلدری دیگر محدود به حیاط مدرسه نیست، امروزه مستقیماً از طریق رسانه‌های اجتماعی، وب‌سایت‌ها به خانه‌های مردم می‌آید. روش‌هایی برای کمک به کودکان در مقابل زورگویی و قلدری دیگران وجود دارد تا به آنها کمک کرد بر این مشکل غلبه کنند و از آثار منفی آن بکاهند. حتی اگر تاکنون کودک با این مشکل مواجه نشده، می‌بایست با او صحبت کرد تا از مشکلات احتمالی در آینده جلوگیری کرد.

کتابک برای روز جهانی مبارزه با قلدری کتاب‌های زیر را به شما معرفی می‌کند:

تو یک جوجه هستی/ برای 3 تا 7 سال/ (معرفی کتاب تو یک جوجه هستی/ خرید کتاب تو یک جوجه هستی)
داستان یک خرگوش بد زورگو – مجموعه دنیای پیتر خرگوشه و دوستان ۱۸/ برای 3 تا 7 سال/ (معرفی کتاب داستان یک خرگوش بد زورگو – مجموعه دنیای پیتر خرگوشه و دوستان ۱۸/ خرید کتاب داستان یک خرگوش بد زورگو – مجموعه دنیای پیتر خرگوشه و دوستان ۱۸)
چه کفش‌های مسخره‌ای! – مجموعه تامی الاغه و دوستانش/ برای 3 تا 7 سال/ (معرفی کتاب چه کفش‌های مسخره‌ای! – مجموعه تامی الاغه و دوستانش/ خرید کتاب چه کفش‌های مسخره‌ای! – مجموعه تامی الاغه و دوستانش)
پاستیل‌های ضد قلدری – کتاب‌های جولیا/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب پاستیل‌های ضد قلدری – کتاب‌های جولیا/ خرید کتاب پاستیل‌های ضد قلدری – کتاب‌های جولیا)
من می‌توانم قوی باشم – داستانی برای اعتماد‌به‌نفس و مقابله با قلدری – مجموعه مهارت‌های خودمراقبتی/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب من می‌توانم قوی باشم – داستانی برای اعتماد‌به‌نفس و مقابله با قلدری – مجموعه مهارت‌های خودمراقبتی/ خرید کتاب من می‌توانم قوی باشم – داستانی برای اعتماد‌به‌نفس و مقابله با قلدری – مجموعه مهارت‌های خودمراقبتی)
رئیس زمین بازی/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب رئیس زمین بازی/ خرید کتاب رئیس زمین بازی)
اگر همه این را بگویند؟/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب اگر همه این را بگویند؟/ خرید کتاب اگر همه این را بگویند؟)
دست برای زدن نیست/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب دست برای زدن نیست/ خرید کتاب دست برای زدن نیست)
کلمه‌ها برای اذیت کردن نیستند!/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب کلمه‌ها برای اذیت کردن نیستند!/ خرید کتاب کلمه‌ها برای اذیت کردن نیستند!)
من صندلی نیستم!/ برای 3 تا 12 سال/ (معرفی کتاب من صندلی نیستم!/ خرید کتاب من صندلی نیستم!)
چستر راکون و زورگوی بد گنده/ برای 5 تا 9 سال/ (معرفی کتاب چستر راکون و زورگوی بد گنده/ خرید کتاب چستر راکون و زورگوی بد گنده)
آخر سر زرافه را بازی دادند – رفتارهای خوب/ برای 5 تا 9 سال/ (معرفی کتاب آخر سر زرافه را بازی دادند – رفتارهای خوب/ خرید کتاب آخر سر زرافه را بازی دادند – رفتارهای خوب)
وروجک/ برای 7 تا 9 سال/ (معرفی کتاب وروجک/ خرید کتاب وروجک)
فیل ماکارون/ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب فیل ماکارون/ خرید کتاب فیل ماکارون)
زیر بار حرف زور نرو! – مهارت‌های اجتماعی/ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب زیر بار حرف زور نرو! – مهارت‌های اجتماعی/ خرید کتاب زیر بار حرف زور نرو! – مهارت‌های اجتماعی)
قصه‌ی متیو بازینگتون/ برای 9 تا 12 سال/ (معرفی کتاب قصه‌ی متیو بازینگتون/ خرید کتاب قصه‌ی متیو بازینگتون)
هیولا/ برای 9 تا 12 سال/ (معرفی کتاب هیولا/ خرید کتاب هیولا)
تعطیلات تابستانی/ برای 9 تا 12 سال/ (معرفی کتاب تعطیلات تابستانی/ خرید کتاب تعطیلات تابستانی)
ته کلاس، ردیف آخر، صندلی آخر/ برای 9 تا 12 سال/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب ته کلاس، ردیف آخر، صندلی آخر/ خرید کتاب ته کلاس، ردیف آخر، صندلی آخر)
وحشی/ برای 9 تا 12 سال/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب وحشی/ خرید کتاب وحشی)
لاک‌پشت فیلی/ برای 9 تا 12 سال/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب لاک‌پشت فیلی/ خرید کتاب لاک‌پشت فیلی)
امان از دست زورگوها/ برای 9 تا 12 سال/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب امان از دست زورگوها/ خرید کتاب امان از دست زورگوها)
امان از دار و دسته های مدرسه/ برای 9 تا 12 سال/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب امان از دار و دسته های مدرسه/ خرید کتاب امان از دار و دسته های مدرسه)

پدیدآورندگان:
Submitted by editor69 on