فهرست کتابک به مناسبت روز جهانی فیل، ۲۱ امرداد


۱۲ آگوست برابر با ۲۱ ام امرداد روز یکی از باشکوه‌ترین موجودات زمین یعنی «روز جهانی فیل» است. فیل‌ها بزرگترین مغز را در میان حیوانات خشکی دارند. آنها موجوداتی باهوش، آگاه، اجتماعی و همدل هستند. 
در دهه گذشته، تعداد فیل‌ها به میزان ۶۲ درصد کاهش یافته است و ممکن است تا پایان دهه آینده بیشتر آنها منقرض شوند. تخمین زده می‌شود که هر روز ۱۰۰ فیل آفریقایی توسط شکارچیان غیرقانونی کشته می‌شوند. تقاضای عاج در بازارهای آسیایی منجر به کشتار هزاران فیل شده است. روز جهانی فیل برای افزایش آگاهی و ایجاد تغییر برای نجات این موجودات باشکوه ایجاد شد.
روز جهانی فیل روزی است که در آن سازمان‌ها و افراد می‌توانند گرد هم آیند تا صدایی در مورد مسائلی که فیل‌ها را تهدید می‌کند به گوش همگان برسانند. این جنبش جهانی قدرتمند و جمعی، راهی برای ایجاد راه‌حل‌های حفاظتی برای تبدیل جهان به مکانی امن‌تر برای فیل‌ها ارائه می‌کند.

کتابک برای روز جهانی فیل کتاب‌های زیر را به شما معرفی می‌کند:

دم‌های جنگلی/ برای ۰ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب دم‌های جنگلی/ خرید کتاب دم‌های جنگلی)
فیل کوچولو گوش می‌ کند – مجموعه بچه‌‌ی باهوش/ برای ۱ تا ۳ سال/ (معرفی کتاب فیل کوچولو گوش می‌ کند – مجموعه بچه‌‌ی باهوش/ خرید کتاب فیل کوچولو گوش می‌ کند – مجموعه بچه‌‌ی باهوش)
چه کسی به دنبال اقا فیله می‌رود؟ – مجموعه کشف کنیم/ برای ۱ تا ۳ سال/ (معرفی کتاب چه کسی به دنبال اقا فیله می‌رود؟ – مجموعه کشف کنیم/ خرید کتاب چه کسی به دنبال اقا فیله می‌رود؟ – مجموعه کشف کنیم)
تولد فیل کوچولو/ برای ۱ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب تولد فیل کوچولو/ خرید کتاب تولد فیل کوچولو)
روز المر/ برای ۱ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب روز المر/ خرید کتاب روز المر)
آب و هوا با المر/ برای ۱ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب آب و هوا با المر/ خرید کتاب آب و هوا با المر)
دوستان المر/ برای ۱ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب دوستان المر/ خرید کتاب دوستان المر)
رنگ‌های المر/ برای ۱ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب رنگ‌های المر/ خرید کتاب رنگ‌های المر)
تفاوت‌ها – آموزش مفاهیم با پوملو فیل فیلسوف ۱/ برای ۳ تا ۵ سال/ (معرفی کتاب تفاوت‌ها – آموزش مفاهیم با پوملو فیل فیلسوف ۱/ خرید کتاب تفاوت‌ها – آموزش مفاهیم با پوملو فیل فیلسوف ۱)
شکل‌ها – آموزش مفاهیم با پوملو فیل فیلسوف ۲/ برای ۳ تا ۵ سال/ (معرفی کتاب شکل‌ها – آموزش مفاهیم با پوملو فیل فیلسوف ۲/ خرید کتاب شکل‌ها – آموزش مفاهیم با پوملو فیل فیلسوف ۲)
رنگ‌ها – آموزش مفاهیم با پوملو فیل فیلسوف ۳/ برای ۳ تا ۵ سال/ (معرفی کتاب رنگ‌ها – آموزش مفاهیم با پوملو فیل فیلسوف ۳/ خرید کتاب رنگ‌ها – آموزش مفاهیم با پوملو فیل فیلسوف ۳)
کوچولوی نقاش و فیل کوچولو – مجموعه کوچولوی نقاش ۵/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب کوچولوی نقاش و فیل کوچولو – مجموعه کوچولوی نقاش ۵/ خرید کتاب کوچولوی نقاش و فیل کوچولو – مجموعه کوچولوی نقاش ۵)
مامان فیل کوچولو/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب مامان فیل کوچولو/ خرید کتاب مامان فیل کوچولو)
بابای فیل کوچولو/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب بابای فیل کوچولو/ خرید کتاب بابای فیل کوچولو)
ف مثل فیل/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب ف مثل فیل/ خرید کتاب ف مثل فیل)
دابودیم/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب دابودیم/ خرید کتاب دابودیم)
سفر دور و دراز – پوملو فیل فیلسوف ۱/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب سفر دور و دراز – پوملو فیل فیلسوف ۱/ خرید کتاب سفر دور و دراز – پوملو فیل فیلسوف ۱)
ترس‌های بزرگ – پوملو فیل فیلسوف ۲/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب ترس‌های بزرگ – پوملو فیل فیلسوف ۲/ خرید کتاب ترس‌های بزرگ – پوملو فیل فیلسوف ۲)
خواب‌های شگفت‌انگیز – پوملو فیل فیلسوف ۳/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب خواب‌های شگفت‌انگیز – پوملو فیل فیلسوف ۳/ خرید کتاب خواب‌های شگفت‌انگیز – پوملو فیل فیلسوف ۳)
گودی گنده، فیلی که نمی‌توانست شیپور بزند – قصه‌های شیرین جنگل ۵/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب گودی گنده، فیلی که نمی‌توانست شیپور بزند – قصه‌های شیرین جنگل ۵/ خرید کتاب گودی گنده، فیلی که نمی‌توانست شیپور بزند – قصه‌های شیرین جنگل ۵)
فیل بزرگ و خرگوش کوچک – نی نی آموز/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب فیل بزرگ و خرگوش کوچک – نی نی آموز/ خرید کتاب فیل بزرگ و خرگوش کوچک – نی نی آموز)
المر/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب المر/ خرید کتاب المر)
دوباره المر/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب دوباره المر/ خرید کتاب دوباره المر)
مجموعه داستان‌های فیلی و فیگی/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب ماشین سواری! (داستان‌های فیلی و فیگی)/ معرفی کتاب من هم بازی؟ (داستان‌های فیلی و فیگی)/ خرید مجموعه داستان‌های فیلی و فیگی)
دوستی دوطرفه/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب دوستی دوطرفه/ خرید کتاب دوستی دوطرفه)
الیوت، فیل خال‌خالی/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب الیوت، فیل خال‌خالی/ خرید کتاب الیوت، فیل خال‌خالی)
ورود فیل‌ها ممنوع!/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب ورود فیل‌ها ممنوع!/ خرید کتاب ورود فیل‌ها ممنوع!)
عشق‌های کوچک – پوملو فیل فیلسوف ۴/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب عشق‌های کوچک – پوملو فیل فیلسوف ۴/ خرید کتاب عشق‌های کوچک – پوملو فیل فیلسوف ۴)
سؤال‌های بی‌جواب – پوملو فیل فیلسوف ۵/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب سؤال‌های بی‌جواب – پوملو فیل فیلسوف ۵/ خرید کتاب سؤال‌های بی‌جواب – پوملو فیل فیلسوف ۵)
باغچه‌ی اینجا باغچه‌ی آنجا – پوملو فیل فیلسوف ۶/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب باغچه‌ی اینجا باغچه‌ی آنجا – پوملو فیل فیلسوف ۶/ خرید کتاب باغچه‌ی اینجا باغچه‌ی آنجا – پوملو فیل فیلسوف ۶)
تولد فیلو فیله/ برای ۵ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب تولد فیلو فیله/ خرید کتاب تولد فیلو فیله)
فیل وسایلش را به دیگران هم می‌دهد – رفتارهای خوب/ برای ۵ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب فیل وسایلش را به دیگران هم می‌دهد – رفتارهای خوب/ خرید کتاب فیل وسایلش را به دیگران هم می‌دهد – رفتارهای خوب)
دوست بزرگ/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب دوست بزرگ/ خرید کتاب دوست بزرگ)
فیلی با گوش‌های صورتی/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب فیلی با گوش‌های صورتی/ خرید کتاب فیلی با گوش‌های صورتی)
فیل ماکارون/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب فیل ماکارون/ خرید کتاب فیل ماکارون)
اگر فیل‌ها از بین بروند…/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب اگر فیل‌ها از بین بروند…/ خرید کتاب اگر فیل‌ها از بین بروند…)
یک فنجان دانستنی درباره‌ی فیل‌ها/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب یک فنجان دانستنی درباره‌ی فیل‌ها/ خرید کتاب یک فنجان دانستنی درباره‌ی فیل‌ها)
فیل زیرخاکی (ماجراهای ریکی پرنده ۲)/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب فیل زیرخاکی (ماجراهای ریکی پرنده ۲)/ خرید کتاب فیل زیرخاکی (ماجراهای ریکی پرنده ۲))
پهلوان و فیل/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب پهلوان و فیل/ خرید کتاب پهلوان و فیل)
چراهای شگفت انگیز – فیل‌ها/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب چراهای شگفت انگیز – فیل‌ها/ خرید کتاب چراهای شگفت انگیز – فیل‌ها)
خروش فیل/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب خروش فیل/ خرید کتاب خروش فیل)
دختری که فیل دزدید/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب دختری که فیل دزدید/ خرید کتاب دختری که فیل دزدید)
کوچک اندازه‌ی فیل/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب کوچک اندازه‌ی فیل/ خرید کتاب کوچک اندازه‌ی فیل)
فیل/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب فیل/ خرید کتاب فیل)
بی‌نظیر، مثل یک فیل/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب بی‌نظیر، مثل یک فیل/ خرید کتاب بی‌نظیر، مثل یک فیل)
پسری که فیل را بزرگ کرد – مجموعه بچه‌های اطراف جهان/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب پسری که فیل را بزرگ کرد – مجموعه بچه‌های اطراف جهان/ خرید کتاب پسری که فیل را بزرگ کرد – مجموعه بچه‌های اطراف جهان)
 

ویراستار:
گروه ویراستاران کتابک
پدیدآورندگان:
Submitted by editor69 on