فهرست کتابک به مناسبت روز جهانی زنبور عسل، ۲۸ امرداد

سومین شنبه ماه آگوست «روز جهانی زنبور عسل» است. حدود 20000 گونه مختلف زنبور در سراسر جهان وجود دارد. اولین بار روز جهانی زنبور عسل در سال 2009 برگزار شد. هدف از برگزاری روز جهانی زنبور عسل ترویج زنبورداری و افزایش آگاهی در مورد مزایای متعدد زنبور عسل است. 

از عسل به عنوان یک شیرین کننده برای انواع غذاها استفاده می‌شود. علاوه بر نقش تغذیه‌ای بسیار ارزشمند عسل از آن به عنوان دارو برای درمان برخی از بیماری‌ها استفاده می‌شود. زنبورها همچنین نقش مهمی در گرده افشانی دارند که خود باعث افزایش عملکرد تولید محصولات کشاورزی می‌شود. 

کتابک برای روز جهانی زنبور عسل کتاب‌های زیر را به شما معرفی می‌کند:

زنبوره، کجا؟ کجا؟/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب زنبوره، کجا؟ کجا؟/ خرید کتاب زنبوره، کجا؟ کجا؟)
پادشاه زنبورها/ برای ۵ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب پادشاه زنبورها/ خرید کتاب پادشاه زنبورها)
خرس و زنبور - افسانه‌های ازوپ شماره ۳۵/ برای ۵ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب خرس و زنبور - افسانه‌های ازوپ شماره ۳۵/ خرید کتاب خرس و زنبور - افسانه‌های ازوپ شماره ۳۵)
زنبوری که حرف می‌زد (دنیای شگفت‌انگیز بل و زنبور)/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب زنبوری که حرف می‌زد (دنیای شگفت‌انگیز بل و زنبور)/ خرید کتاب زنبوری که حرف می‌زد (دنیای شگفت‌انگیز بل و زنبور))
اگر زنبورهای عسل از بین بروند…/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب اگر زنبورهای عسل از بین بروند…/ خرید کتاب اگر زنبورهای عسل از بین بروند…)
اسرار زنبورهای عسل/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب اسرار زنبورهای عسل/ خرید کتاب اسرار زنبورهای عسل)
شهر زنبوران/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب شهر زنبوران/ خرید کتاب شهر زنبوران)

ویراستار:
گروه ویراستاران کتابک
پدیدآورندگان:
Submitted by editor69 on