داستان هایی که از دل ترانه ها بیرون می آیند!

داستان هایی که از دل ترانه ها بیرون می آیند!

 کمی جستجو کنید و سرودهایی را به بچه ها یاد بدهید که قصه ای در دل خود دارند.

آوازهای بومی اغلب داستان کامل تری نسبت به آهنگ های امروزی در خود دارند. نخست همراه با دانش آموزان به ترانه گوش کنید و سپس از بچه ها بخواهید که آن را همراه با آهنگ و به زبان خودشان دوباره تعریف کنند و یا این که این ترانه داستانی را به شکل نمایش اجرا کنند.

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۰-۰۶-۱۳ ۱۱:۳۳
برگردان:
گروه مترجمان کتابک-شراره شکوری
متن سفارشی:

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.