تور قصه گویی در مدرسه

 دانش آموزان را به تعریف کردن قصه های عامیانه در کلاس تشویق کنید. وقتی اعتماد به نفس شان زیاد شد، به گروه های سه یا چهارتایی تقسیم شان کنید و به کلاس های دیگر بفرستید تا گروهی قصه تعریف کنند.

اگر آن ها را به کلاس های بچه های کوچک تر فرستادید، از کوچکترها بخواهید که با موضوع قصه ها نقاشی بکشند و با آن ها از قصه گوها تشکر کنند.

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۰-۰۶-۲۸ ۱۲:۲۸
متن سفارشی:

دیدگاه ها

درمدارس ایران کلاس ها جزیره های کوچکی هستند که ساکنان آنها هیچ گونه ارتباط فرهتگی با هم ندارند.ارتباط آنها تنها در حد برگزاری مسابقات ورزشی مثل فوتبال آنهم تنها در مناسبت های خاص خلاصه می شود.

ديدگاه شما