نمایش با کتاب میهمان های ناخوانده

نمایش با کتاب میهمان های ناخوانده

با استفاده از عروسک گاو، الاغ، جوجه و مرغ و ماکت خانه پیرزن مهربان، با دری که باز و بسته می شد و در آن رختخواب پیرزن بود، نمایش قصه را اجرا کردیم.

کودکان از روی صندلی های دور میز بالا آمدند و روی میز نزدیک خانه پیرزن نشستند و خودشان می خواستند آن ها را به خانه راه بدهد و با عجله وارد می شدند. 

نمایش را با شادی و لذت بسیار انجام دادند. پس از نمایش به هرکدام تکه ای گِل دادم تا هرچه می خواهند با آن درست کنند. کودکان گِل را تکه تکه می کردند و می گفتند این خانه پیرزن است. گِل ها را ریز کرده به جای حیوانات روی آن می گذاشتند و در تخیل خود داستان میهمان های ناخوانده را مجسم می کردند.  

این فعالیت را نیره آقا تهرانی در انجمن دوست داران ادبیات کودک و نوجوان اصفهان اجرا کرده است. 

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۱-۰۲-۱۶ ۱۳:۴۸
ویراستار:
گروه ویراستاران کتابک
نویسنده:
نیره آقا تهرانی
متن سفارشی:

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.