آواورزی با سی‌بی‌لک

چند اندیشمند برجسته مانند ماریا مونتسوری، جروم برونر و نوآم چامسکی بر این باورند که دوره حساس یا زرین زبان آموزی به کودکان از ۲ سالگی آغاز و در ۶ سالگی پایان مییابد.

آیا هرگز به این اندیشیده اید در چنین دورهای حساس از رشد زبانی کودکان، اگر آنها را به خود واگذاریم چه پیامدهای آسیب زایی بر رشد زبانی آن ها می گذارد؟

بسته آواورزی با این هدف فراهم آورده شده است که دست یار شما بزرگ سالان و مربیان در آموزش زبان گفتار و سخن به کودکان باشد.

بسته ی آواشناسی برپایه ی رویکرد آموزش خلاق کودک محور در آموزش زبان گفتار و ویژگی های آن به کودکان خردسال پژوهیده و فرآوری شده است.

در این روش مربیان و بزرگ سالان با شیوی گفت و گویی با کودکان، کار آواشناسی پایه را انجام می دهند. آواشناسی، پایه ی آموزش زبان است.

کودکان در آواشناسی رانش درست واژه ها و سخن را فرامی گیرند. با گوناگونی آواها آشنا می شوند، ریتم ها یا چرخه آواهای پایه را می شناسند و بسیاری چیزهای دیگر که در آموزش زبان و موسیقی پایه کاربرد دارد.

از ویژگی های این مجموعه این است که فراتر از آموزش زبان فارسی است و اگرچه آموزش آن با زبان فارسی انجام می‌شود اما مربی یا آموزگاری که کار آموزش با آواورزی را برعهده دارد می‌تواند با خلاقیت‌های خود به آن خصلت بومی بدهد. افزون بر این کودکان کم توان یا کودکان با نیازهای ویژه نیز بسته به میزان توانایی شنوایی و گفتاری یا توانایی ذهنی می توانند از آن کتاب بهره ببرند.

در این بسته:

  • کتاب خواندن
  • کتاب کارورزی
  • کتاب راه نما
  • و افزونه‌های آوایی را وجود دارد.

چگونگی کار با بخش های گوناگون این بسته در کتاب راه نما آمده است.

بسته آواورزی به همراه بسته الفباورزی نشان طلا لاک‌پشت پرنده و نشان گوزن زرد را به انتخاب والدین و کودکان از آن خود کرده است.

تجربه‌ها:

تهیه کننده
گروه کتابشناسی کتابک
ناشر
ژانر کتاب
Submitted by editor3 on