شعر گندم زار

شعر گندم زار

گندم زار-محمود کیانوش

گندم‌زار تو بسیار زیبایی

هر فصلی با رنگی می‌آیی

بی‌رنگی، پُررنگی، کم‌رنگی

با هر فصل همراهی، هم‌رنگی

گندم‌ زار، گندم‌ زار، گندم‌ زار

رنگ ابر، رنگ برف، رنگ آب

رنگ زرد، رنگ شب، رنگ خواب

گاهی خشک، گاهی سبز، گاهی زرد

گاهی خیس، گاهی گرم، گاهی سرد

پُررنگی، کم‌رنگی

با هر فصل هم‌رنگی

گندم‌ زار، گندم‌ زار، گندم‌ زار

رنگ برف، رنگ آب

رنگ شب، رنگ خواب

گاهی سبز، گاهی زرد

گاهی گرم، گاهی سرد

پُررنگی، کم‌رنگی

با هر فصل هم‌رنگی

گندم‌ زار، گندم‌ زار، گندم‌ زار

محمود کیانوش

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶-۰۴-۰۳ ۰۹:۱۸
ویراستار:
گروه ویراستاران کتابک
نویسنده:
محمود کیانوش
دسته‌ها:
متن سفارشی:

دیدگاه ها

بی معنی بود


ديدگاه شما