کتابک میزبان "هزار و یکشب" لاهور!

سه شنبه، ۱۴ اردیبهشت، کتابک میهمان ویژه ای داشت. میهمانی از پاکستان، مدیر نهاد آموزشی و فرهنگی "هزار و یکشب".

سیده بصارت کاظم، مدیر نهاد ناسودبر هزار و یکشب (Alif Laila) که در شهر لاهور پاکستان، با فعالیت هایش برای کودکان آگاهی، آموزش و لذت از خواندن را به همراه می آورد، در سفری کوتاه به ایران، از موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان دیدار کرد.

بصارت کاظم، پس از دیدار از موسسه و آشنایی با کتابک، با همکاران کتابک به گفت و گو نشست و از تجربه های سال ها فعالیت در زمینه آموزش و توسعه فرهنگی کودکان پاکستان سخن گفت.

خانم کاظم، پرورش همه جانبه توانایی های کودکان و ایجاد تفکر انتقادی در آن ها را هدف اصلی هزار و یکشب می داند. هزار و یک شب، سه کتابخانه در لاهور برای کودکان و نوجوانان راه اندازی کرده است. دو کتابخانه اتوبوسی و یک کتابخانه مرجع که می کوشد با آموزش رایانه و مهارت های دیگر، کودکان عضو را برای زندگی آینده آماده کند.

هزار و یکشب، فعالیت های گسترده ای در زمینه ترویج خواندن، آموزش خلاق، حقوق کودک و محیط زیست دارد و با سازمان جهانی نجات کودکان در پاکستان نیز همکاری می کند.

بصارت کاظم در این سفر از کانون توسعه فرهنگی کودکان و خانه کتابدار کودک و نوجوان هم بازدید کرد.

کلیدواژه:
Submitted by admin on