کتاب اژدهایان، دوران باستان، قرون وسطا و بعد...

کتاب اژدهایان، دوران باستان، قرون وسطا و بعد...

کتاب اژدهایان ،دوران باستان، قرون وسطا و بعد....کتابی است شامل قصه های عامیانه ی کوتاه و افسانه های نو از حضور اژدهایان در زندگی مردم که بیشتر موضوع های آن به پیروزی خیر بر شر می پردازد. کتاب، این قصه ها را به چهار فصل اژدهایان دوران باستان، اژدهایان قرون وسطا، اژدهایان قصه های عامیانه و اژدهایان دوره های بعد تقسیم کرده است.

گردآورنده این قصه ها کوشیده است برای دادن شناخت درست از اژدهایان به عقب برگردد، از حماسه های یونان و روم و ایسلند و دانمارک گرفته تا رمانس های قرون وسطا و قصه ها عامیانه. او در بخشی از پیشگفتار کتاب می گوید علاوه بر اینگونه پرداختن به اژدهایان، آنان را «تا قصه های ادیبانه ی نویسندگان امروزی مثل اسپنسر، ای.نسبیت و سرانجام تالکین و لوییس دنبال کرده ام.» برای نمونه «الف های باستان»، موجوداتی افسانه ای چون پریان هستند که جان رونالد تالکین آن ها را در «هابیت» و «ارباب حلقه ها» آورده است.

کتاب مجموعه ای از آرا و باورهای مردم دنیای کهن و امروز را درباره ی اژدهایان فراهم کرده است:

 از نظر گروهی اژدها وجود ندارد و زاییده ذهن نویسندگان و ذهن ساخت است، گروهی استخوان های فسیل شده ای که هر از گاهی از زیر زمین بیرون می آید را دال بر وجود اژدهایان می دانند. در جایی از باور یونانیان به وجود اژدهایان و در جایی دیگر از نقش عمده ای که اژدها  در خرافات و فرهنگ عامیانه ی چینی ها دارد، تصاویری به خواننده می دهد.

 در فرهنگ چین اژدهایان، معمولا موجوداتی عظیم و مهربان اند و با آسمان و ابرها و توفان ارتباط نزدیک دارند. در جایی دیگر از نقش دختران برای آرام کردن خشم اژدها و گاهی طعمه ی او شدن سخن رانده می شود...

اژدهایان همواره نگهبان گنج ها، جواهرات و زیورالات بوده اند و بر روی آن ها زندگی می کرده اند.

در چین معتقدند اژدهایان مرگ ندارند و فقط از جلد خود بیرون می آیند، و برخی بر این باورند که آنان می میرند و تنها راه کشتن آنان از راه چشم است....

در قرون وسطی در اروپا، شخصیت اژدها در نمایش های عامیانه هم حضور داشته اند...

کتاب به خواننده اش لذت خواندن می بخشد. لذت لمس وقایع دوران گذشته و حال را در قالب قصه ها و خیالپردازی های توام با هم. در پشت جلد کتاب آمده است «هر سلحشور صاحب نامی باید زمانی نیزه اش را با تن اژدهایی آشنا کرده باشد و هیچ غار تیره و تاری بدون وجود اژدهایی که در عمق آن بر روی گنجی چنبره زده باشد، غار نیست. در این مجموعه ی بی نظیر که راجر لنسین گرین گرداوری کرده است، هم سلحشوران و هم اژدهایان این انتظارات را به بهترین وجه برآورده می کنند.»

 

شناسنامه کتاب:
عنوان اصلی:
A Book of Dragons
ناشر
نویسنده
Roger Lancelyn Green, راج‍ر ل‍ن‍س‍ل‍ی‍ن‌ گرین
برگردان
  • شاهده سعیدی
فهرست کتاب های ماه
سال نشر
۱۳۹۴

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.