این پسر چه قدر کتاب می خورد!

این پسر چه قدر کتاب می خورد!

هنری عاشق کتاب است،؛ اما نه آن جور که من و تو دوست داریم. او دوست داشت به جای خواندن، آن ها را «ببلعد»! بله او به جای خواندن، آن ها را می خورد. 

هنری هر چقدر بیشتر کتاب می خورد باسوادتر می شود. اما زیاده روی در این کار سرانجام هنری را به دردسر می اندازد. او دیگر نمی تواند کتاب ها را هضم کند و چیزهایی که یاد گرفته است با هم قاطی می شوند.

در نتیجه او ناچار می شود خوردن کتاب ها را کنار می گذارد و شروع به خواندن آن ها کند.  

«این پسر چقدر کتاب می خورد» داستان کوتاهی است که براساس بازی زبانی شکل گرفته است و درباره ی شیوه ی درست مطالعه صحبت می کند. این داستان کودکان را تشویق می کند که کتاب ها را بدون عجله بخوانند تا هم لذت ببرند و هم بیاموزند.

الیور جفرز در تصویرگری از مواد مختلف استفاده می کند و تصویرهایش در ظرافت و لطافت در قصه پردازی شهرت دارد. او به خاطر خلق کتاب هایش تاکنون چندین جایزه دریافت کرده است. کتاب این پسر چه قدر کتاب می خورد هم بهترین کتاب کودک ۲۰۰۷ ایرلند شده است.

شناسنامه کتاب:
نویسنده
Oliver Jeffers, الیور جفرز
ویراستار
  • شراره وظیفه شناس
آموزگاران و مربیان
برگردان
  • نسرین وکیلی
تصویرگر
  • Oliver Jeffers
  • الیور جفرز
فهرست کتاب های ماه
سال نشر
۱۳۹۳

عضویت در کانال تلگرام