ضحاک

 بازنویسی خلاق از داستان ضحاک شاهنامه فردوسی است. پس از سرنگونی جمشید پادشاه ایرانی، ضحاک به یاری اهریمن پدرش مرداس را به قتل می رساند تا بر تخت شاهی بنشیند. ظلم و ستم او بر مردم و بی رحمی اش، با کشتار جوانان برای خوراندن مغز آنان به مارهای روییده بر شانه هایش به اوج خود می رسد. شبی ضحاک در خواب می بیند که جوانی با گرز به او حمله می کند. خوابگزاران تولد نوزادی را خبر می دهند که جای او را می گیرد. ضحاک فرمان کشتن همه ی نوزادان را می دهد.

فرانک نوزادش فریدون را دور از چشم سربازان ضحاک در کوهستان بزرگ می کند. فریدون در جوانی با کمک کاوه آهنگر که پسرانش قربانی مارهای ضحاک شده بودند، به کاخ ضحاک حمله می کند. او را دستگیر و در کوه البرز زندانی می کنند. 

داستان با زبانی روان و ادبی برای مخاطب نوجوان روایت شده است. تصاویر با رنگ های تیره حال وهوای متن را به خوبی منتقل می کند.

کتاب معرفی خوب و شایسته ای از شاهنامه برای مخاطبان ۱۶-۱۲ سال است.

 

تصویرگر
پیمان رحیمی
تهیه کننده
رفعت نمازی
سال نشر
۱۳۹۳
نویسنده
محمد رضا شمس
ویراستار
شراره وظیفه شناس
Submitted by editor3 on