زمین ما: چگونه کودکان سرزمین مان را نجات می دهند

زمین ما: چگونه کودکان سرزمین مان را نجات می دهند

ما هر روز خبرهای فراوانی در زمینه محیط زیست و آلودگی آن در رسانه ها، می خوانیم. هرچند تا کنون جنبش های گوناگونی برای حفاظت از محیط زیست در سراسر کره زمین به راه افتاده اند، گزارش ها نشان می دهند که اوضاع زندگی تمام موجودات زنده زمین، هر چه بیش تر رو به سختی می رود. 

کتاب «زمین ما» گزارشی از کارهای کودکان و نوجوانان درباره ی نجات مادر زمین است، کودکان و نوجوانانی از سراسر دنیا که داوطلبانه و با شیوه های نو و خلاقانه، باشگاه ها و بنیادهایی برای جلوگیری از زیان های ناشی از سونامی درست کرده اند، پروژه های آبرسانی و بهداشتی در کشورهای محروم اجرا می کنند، برای کاشت یک میلیارد درخت برای جلوگیری از تغییرات آب و هوایی و گرم شدن زمین، به همسالان خود در کشورشان و جهان فراخوان می دهند و با شرکت در همایش های محیط زیستی، خواسته های خود را به گوش مسئولان می رسانند.

هدف نویسنده، آگاه کردن نسل جوان از میزان اهمیت محافظت از زمین در برابر خطرهایی است که آن را تهدید می کند. 

نوجوانان به دلیل برخورداری از شور و شوق ، انرژی و انگیزه برای ایجاد تغییر در محیط پیرامون خویش، می توانند با اندیشیدن به راه حل هایی هرچند کوچک و عمل به آن ها، در وضعیت کنونی دگرگونی ایجاد کنند.

این کتاب، با زبان و بیان مناسب به موضوعاتی مانند: نابودی جنگل ها، از بین رفتن گونه های جانوری، تغییرات آب و هوایی، آلودگی محیط زیست، آلودگی آب، کاهش منابع آب و بهره برداری نادرست از منابع آبی می پردازد.

تصویرهای کتاب که شامل نقاشی و عکس هستند، متن را به خوبی همراهی می کنند.

کتاب امکان کار و بحث در مدارس را دارد

گزیده‌هایی از کتاب

اگر بسیاری از آدم های کوچک در بسیاری از جاهای کوچک، کارهای کوچک بسیاری انجام دهند، می توانند چهره جهان را تغییر دهند.

شناسنامه کتاب:
عنوان اصلی:
Our earth : how kids are saving the planet, 2010
ناشر
نویسنده
Janet Wilson, جانت ویلسون
برگردان
  • فرینوش رمضانی
تصویرگر
  • Janet Wilson
  • جانت ویلسون
سال نشر
۱۳۹۵
راهنمای کتاب:
دسته بندی های کتاب
تحلیل کننده کتابشناسی:
سیمین ظریفیان

ديدگاه شما