نقش و اهمیت کتابخانه های آموزشگاهی

نقش و اهمیت کتابخانه های آموزشگاهی

به دلیل نقش و اهمیت کتابخانه ها در روند رشد فردی، اجتماعی و علمی کودکان و نوجوانان به ویژه کتابخانه های آموزشگاهی  نویسنده ی کتاب در سال های اخیر درباره ی کتابخانه های آموزشگاهی و کودکان و نوجوانان مقالاتی تهیه کرده است که در کتاب حاضر تحت  دو عنوان " نقش و اهمیت کتابخانه های آموزشگاهی" و "علل عدم مطالعه کودکان و نوجوانان در ایران" در بخش اول و دوم کتاب آورده است. بخش سوم کتاب ترجمه ی کتابی است با عنوان "رهنمودهای ایفلا برای کتابخانه های کودکان". هدف از تالیف کتاب آشنایی پژوهشگران تعلیم و تربیت، معلمان و دانشجویان با نقش کتابخانه های آموزشگاهی و کودکان در تعلیم و تربیت است.

 

شناسنامه کتاب:
نویسنده
فهیمه باب الحوائجی
برگردان
  • فهیمه باب الحوائجی
سال نشر
۱۳۷۸

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.