یوآکیم

"یواکیم" ۹ ساله در خانواده ای در نروژ زندگی می کند که پدر در اثر بیماری روانی در بیمارستان بستری است. مادر ضمن آن که دلش برای او تنگ می شود تحمل کارهایش را ندارد. این موضوع سبب کشمکش یواکیم با خود می شود که کدام حق دارند.

او ناراحت و در رابطه با دوستانش دچار مشکل است. او هم مثل پدر قادر به رو به رو شدن با دیگران نیست و دوستی آن ها را نمی پذیرد. او مایل نیست پدر و مادرش از هم جدا شوند و معتقد است در این تصمیم او هم باید مداخله داشته باشد، اما چگونه یواکیم موفق می شود اعتماد به نفس از دست رفته اش را بازیابد ....؟

داستان "یواکیم" با موضوع مشکلات خانوادگی و تربیت غلط با درون مایه روانشناسی، تربیتی، اجتماعی به لایه های عمیق درونی ذهن یک کودک ۹ ساله می رود تا احساساتش را در رابطه با جدا شدن پدر و مادرش از هم بیان کند. نویسنده با احاطه به روانشناسی کودک از دید او مسائل را مورد توجه قرار می دهد و ترس ها، تنهایی و اضطراب او را باز گو می کند.

داستان مدرن است و علاوه بر بیان مشکلات کودکان طلاق به ناهنجاری های رفتاری کودکان در اثر تربیت غلط اشاره دارد و در پیش روی خواننده جامعه ای را نشان می دهد که نابسامانی رابطه در خانواده و عدم علاقه پدر و مادر به هم که سبب گسست رابطه عاطفی بین آن هاست، تاثیری در رفتار کودک می گذارد که در بزرگسالی قابل جبران نیست و خود را به شکل یک معضل روانی نشان خواهد داد. در این داستان آنچه سبب تحول و دگرگونی در یواکیم می شود آگاهی به مسائل روانی پدر در کودکی و آشنایی با گرفتاری های انسان های دور و بر اوست که چشمش را به زندگی باز می کند و در می یابد تنها او دچار بحران نیست. باید امیدوار باشد، دوستانش را بپذیرد و به زندگی لبخند بزند.
 

شناسنامه کتاب:
عنوان اصلی:
Joakim
ناشران
نویسنده
Tormod Haugen , تورمد هاوگن
برگردان
  • منوچهر صادق خانجانی
سال نشر
۱۳۸۷
خرید کتاب

ديدگاه شما