غول و دوچرخه

غول و دوچرخه

بنظر شما چه رابطه ای بین غول و دوچرخه می تواند باشد؟ نمی توانید حدس بزنید؟ اصلاٌ رابطه ای وجود دارد؟ نویسنده به کمک دخترش "درسا" داستان می نویسد و مادر هم نقاشی های آن را می کشد. اگر چه قهرمان اصلی داستان پسری است که می خواهد دوچرخه ای را بدزدد ولی درسا هم وارد داستان می شود و در روند داستان تأثیر می گذارد.

او مانند یک شهروند قانون مدار وقتی متوجه دزدی پسر می شود به پلیس خبر می دهد و در جای دیگر به عنوان یک شهروند صلح طلب پس از دستگیری دزد دلش برای او می سوزد و حتی به فرار او کمک می کند.

آن ها پس از فرار به خانه بچه غوله می رسند. بعد چطور می شود؟ نه نترسید! بچه غوله کسی را نمی خورد و دلیلش هم همان دوچرخه است! می خواهید بدانید چگونه؟

داستانی همراه با طنز و هیجان انگیز برای گروه سنی ۷ تا ۹ سال که هم آنان را با شیوه نویسندگی آشنا کرده و هم می توانند با درسا نسبت به فرزند جدید خانواده همانند سازی کنند.

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.