شاه، موش و پنیر

شاه، موش و پنیر

کسی که عاشق پنیر باشد حتما با موش ها دچار مشکل خواهد شد. شاه این قصه هم پنیر خیلی دوست دارد و بهترین پنیرسازان در خدمت او هستند. بوی پنیر سبب می شود که رقیب های کوچولو به سوی کاخ سرازیر شوند.

اما شاه دوست ندارد پنیرهایش را با کسی شریک شود در نتیجه گربه ها را برای فراری دادن موش ها به کاخش می آورد. اما شاه زندگی با گربه ها را هم دوست ندارد. بنابراین سگ ها وارد کاخ می شوند. حالا سگ ها شاه را به دردسر انداخته اند. این بار برای رها شدن از دست سگ ها، شیرها به کاخ آورده می شوند. سگ ها فرار می کنند اما دیگر کاخ جای امنی برای زندگی نیست. فیل ها برای تاراندن شیرها به کاخ آورده می شوند اما زندگی با فیل های بزرگ هم چندان ساده نیست و فیل ها تنها از موش ها می ترسند! حالا شاه باید چه کند؟

در این داستان زیبا کودک شما سازش و سهیم شدن با دیگران را می آموزد با "گفت و گو" به عنوان ابزاری برای پایان دادن به کشمکش ها و درگیری و وسیله ای برای رسیدن به صلح و نیز مفهوم همزیستی آشنا می شود. "شاه، موش و پنیر" داستانی کوتاه است که بخشی از داستان از طریق تصاویر طنز بازگو می شود و لحظه های شیرینی را برای کودک شما می آفریند. 

 

شناسنامه کتاب:
عنوان اصلی:
The king, the mice and the cheese
ناشران
نویسنده
Nancy Gurney, نانسی گرنی
برگردان (متن)
  • کیان فروزش
سال نشر
۱۳۸۶
راهنمای کتاب:
دسته بندی های کتاب
تحلیل کننده کتابشناسی:
شبنم عیوضی

دیدگاه ها

خرید کتابهای چون:خرگوشی که نمیخواست بخوابد:عمو نوروز: خوابت نمی برد خرس کوچولو؟:کتابهای سوته یف:یک داستان محشر :دستی که بوسه می زند:شاه موش و÷نیر:من خواهر بزرگتر هستم:عاشقتم کانگوروروی اب!:اب نبات اشتراکی:به اب نزدیک نشو دخترم سفر به سرزمین وحشیها


ديدگاه شما