کتاب کودک - بز لجباز، غاز نادان

بز لجباز، غاز نادان

غاز کوچولو و بز کوچولو در همسایگی هم زندگی می کنند و با هم دوست هستند. آن ها با هم به مهد کودک می روند و با هم بازی می کنند و البته گاهی هم دعوا. امروز غاز کوچولو از دست بز کوچولو خیلی عصبانی است چون بز کوچولو پشت سر هم وسط حرفش پریده است و به او گفته: "منقار تق تقو". به نقاشی اش خندیده، قلعه ی شنی اش را خراب کرده و به او شاخ زده است. اما این یک روی ماجراست و بز کوچولو هم حرف هایی برای گفتن دارد.

این کتاب به همراه دو کتاب دیگر ایزابل عابدی به نام های "ای وای باختم آخ جون بردم!"، "گم کردم، پیدا کردم!" داستان قهر و آشتی و کشمکش های کودکان است. در هر كتاب دو داستان گنجانده شده است كه هر كدام از يك طرف آغاز می شود. داستان ها از زاويه ديد هر دو شخصيت درگیر در ماجرا روايت می شوند که به کودکان در درک دیدگاه دیگران کمک می کند.

 

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.