بزرگترین شغل دنیا

عنوان لاتین
The biggest job of all

سوفی کوچولو می خواهد بزرگ که شد یک کار خیلی بزرگ انجام دهد. در این باره با مادرش حرف می زند. مادر شغل های زیادی به او پیشنهاد می کند، مانند، پرستاری، شست و شو گری فیل در باغ وحش! رانندگی جرثقیل و خیلی کارهای دیگر.

اما سوفی هیچ کدام از این شغل ها را دوست ندارد، چون به نظر او هیچ کدام آن قدر که او دلش می خواهد بزرگ نیستند. دخترک خیلی فکر می کند. ناگهان بزرگترین شغل دنیا را پیدا می کند.

بزرگترین شغل دنیا ..... است.

این کتاب با تصویرهای بزرگ، شاد و رنگارنگ، زبانی ساده و کودکانه و اندازه ی متناسب حروف برای گروه سنی مخاطب، برای بلند خوانی و مطالعه ی فردی کودک بسیار گیرا و دلنشین است. خواننده نه تنها از شنیدن و خواندن و تماشای تصویر های آن لذت می برد، بلکه از آغاز، هم گام با سوفی کوچولو برای پیدا کردن آن کار "واقعا بزرگ" و شناختن بزرگ ترین شغل دنیا به تفکر و تخیل می پردازد. چه او با سوفی درباره ی بزرگترین شغل دنیا موافق باشد، چه نه، به ارزش کاری که دخترک آن را بزرگترین شغل دنیا می داند، پی می برد و از ارج و ارزش و دشواری های آن بیش از پیش آگاهی می یابد.

 

 

برگردان
مریم رزاقی
تهیه کننده
عاطفه سلیانی
سال نشر
۱۳۸۸
ناشران
نویسنده
Harriet Ziefert , هریت زیفرت
Submitted by editor3 on