کتاب کودک و نوجوان: بزرگترین شغل دنیا

بزرگترین شغل دنیا

سوفی کوچولو می خواهد بزرگ که شد یک کار خیلی بزرگ انجام دهد. در این باره با مادرش حرف می زند. مادر شغل های زیادی به او پیشنهاد می کند، مانند، پرستاری، شست و شو گری فیل در باغ وحش! رانندگی جرثقیل و خیلی کارهای دیگر.

اما سوفی هیچ کدام از این شغل ها را دوست ندارد، چون به نظر او هیچ کدام آن قدر که او دلش می خواهد بزرگ نیستند. دخترک خیلی فکر می کند. ناگهان بزرگترین شغل دنیا را پیدا می کند.

بزرگترین شغل دنیا ..... است.

این کتاب با تصویرهای بزرگ، شاد و رنگارنگ، زبانی ساده و کودکانه و اندازه ی متناسب حروف برای گروه سنی مخاطب، برای بلند خوانی و مطالعه ی فردی کودک بسیار گیرا و دلنشین است. خواننده نه تنها از شنیدن و خواندن و تماشای تصویر های آن لذت می برد، بلکه از آغاز، هم گام با سوفی کوچولو برای پیدا کردن آن کار "واقعا بزرگ" و شناختن بزرگ ترین شغل دنیا به تفکر و تخیل می پردازد. چه او با سوفی درباره ی بزرگترین شغل دنیا موافق باشد، چه نه، به ارزش کاری که دخترک آن را بزرگترین شغل دنیا می داند، پی می برد و از ارج و ارزش و دشواری های آن بیش از پیش آگاهی می یابد.

 

 

کاربردها و فعالیت ها

 فعالیت گروهی

 آنچه نیاز دارید:

مقوای کلفت به رنگ سفید به تعداد گروه ها، کاغذ A4 به تعداد کودکان، قیچی های سرگرد (بی خطر) برای هر گروه یکی (اگر امکان تهیه ی این گونه قیچی نباشد، خود آموزشگر یا کتابدار باید کار بریدن شکل آدمک ها را انجام دهد.) مدادسیاه، مدادرنگی، گواش یا مداد شمعی به تعداد لازم، ماژیک رنگی به تعداد لازم، چسب مایع برای هر گروه یکی.

  • کودکان را گروه بندی کنید.
  • از آن ها بخواهید نخست شکل یک آدمک بزرگ را روی مقوا بکشند.
  • سپس، دور آدمک را با قیچی ببرند. ( برای کوچک ترها بهتر است خود شما این کار را انجام دهید.)
  • بعد، هر گروه، شغلی برای آدمک خود انتخاب می کند و نام آن شغل را بزرگ روی آدمک می نویسد.
  • در گام بعدی، گروه های دیگر (یا یک گروه به انتخاب شما) ابزار کار آن گروه را روی مقوا نقاشی می کنند، دورش را می برند و روی آدمک گروه (گروه های) دیگر می چسبانند.
     

فعالیت فردی

  • از هر یک از کودکان بخواهید خانواده ی خود را روی کاغذ های A4 نقاشی کنند. نام و شغل و سن  آن ها را زیر تصویر هر کدام بنویسند.( به کوچک ترها کمک کنید.) ابزار کارشان را هم بکشند.
  • فکر کنند که دوست دارند در آینده چه کاره شوند و تصویر تخیلی خود را در بزرگسالی با چهره و اندامی که دوست دارند داشته باشند و در لباس شغلی که دوست دارند یا با ابزار کارشان، نقاشی کنند.

 

 

شناسنامه کتاب:
عنوان اصلی:
The biggest job of all
ناشران
نویسنده
Harriet Ziefert , هریت زیفرت
برگردان (متن)
  • مریم رزاقی
سال نشر
۱۳۸۸
راهنمای کتاب:
تحلیل کننده کتابشناسی:
عاطفه سلیانی

ديدگاه شما