کتاب کودک و نوجوان: دیدمت ها!

دیدمت ها!

مادر برای مادربزرگ شیرینی پخته است و از پسرکش می خواهد آن را صحیح و سالم به دست مادربزرگ برساند. اما در بین راه پسر کوچولو و دوستانش سنجاب، پرستو و موش به شیرینی ها ناخنک می زنند و سرانجام روباه همه ی شیرینی ها را می خورد.

همهس نااحت می شوند و پسرک گریه را سر می دهد اما دوستانش به او کمک می کنند که یک عصرانه از فندوق، توت فرنگی و قارچ برای مادر بزرگ آماده کند و همگی عصرانه را با مادربزرگ می خورند.

شخصیت های واقعی و باورپذیر داستان سبب همذات پنداری مخاطب با شخصیت داستان می شود و از آن هم لذت می برد و هم می آموزد هنگامی که کار اشتباهی انجام می دهد می تواند آن را جبران کند. تصاویر رنگی که بیانگر و بازتاب دهنده احساسات شخصیت های داستان هستند داستان را همراهی می کنند.

از این نویسنده داستان خشم قلمبه نیز به فارسی برگردانده شده است.
 

ديدگاه شما