کتاب کودک و نوجوان: برای من یک ستاره بکش

برای من یک ستاره بکش

کودک از نقاش می خواهد یک ستاره بکشد، پس از کشیدن آن، ستاره از او می خواهد یک خورشید بکشد. خورشید به درخت و درخت به انسان - یک زن و مرد - و آن ها هم به خانه و خانه هم به سگی وفادار نیاز دارد و داستان ادامه پیدا می کند و دوباره به ستاره می رسد.

در این دایره زندگی هر کدام نیاز دیگری را برآورده می کند و در مجموع دنیا و جهان هستی و موجودات آن را می سازد. نقاش هم در چرخه زندگی بزرگ و بزرگ تر می شود تا به پیری می رسد و سرانجام با کشیدن ستاره خودش هم به آسمان می رود.
کتاب هم کشیدن ستاره را گام به گام به مخاطب خردسال یاد می دهد و هم به چرخه زندگی اشاره دارد. جهان هستی و نیاز موجودات و مفهوم مرگ که به سادگی در تصویرهای کتاب نمایش داده می شود. کودکان ۴ تا ٩ سال هم می توانند سرگرم شده و هم با مفهوم زندگی و جهان آشنا شوند.

 

گزیده‌هایی از کتاب

رنگین کمان گفت:
"برای من شب را بکش!"
ونقاش یک شب تیره کشید.
شب گفت:"برای من یک ماه بکش!"
ونقاش یک ماه کامل کشید.

شناسنامه کتاب:
عنوان اصلی:
Draw me a star
ناشران
نویسنده
ٍEric Carle, اریک کارل
ویراستار
  • نورا حق پرست
برگردان
  • رزا اسلام پور
سال نشر
۱۳۹۰

ديدگاه شما