کتاب کودک و نوجوان: من پنگوئن هستم

من پنگوئن هستم

این کتاب اطلاعاتی درباره‌ی پنگوئن‌ها، تغذیه، شیوه‌ی تولید مثل و محل زیست آن‌ها به مخاطب می دهد. ارائه اطلاعات مستقیم ولی خلاقانه و جذاب است. کتاب با زبانی ساده و روان، مناسب  متن، با زندگی اجتماعی پنگوئن از زبان خودش آغاز می شود و  سپس خواننده را به تماشای ویژگی های بدن پنگوئن  می‌برد.

شیوه‌ی ارائه‌ی کتاب نیز خلاقانه است. تصویر رنگی پنگوئن نیمی در صفحه‌ی راست و نیمی دیگر در صفحه‌ی چپ قرار دارد و این دو صفحه‌ی روبروی هم مانند دو در هستند که کنجکاوی کودک را تحریک می کند زیرا می خواهد بداند پشت آن در چه چیزی وجود  دارد و  هم چنین طرح سوالی که نیمی از آن روی در و کل آن سوال در پشت در است باعث بازی و سرگرمی او می‌شود رنگ های شاد وکودکانه و تصاویر بزرگ رنگی و متن اندک باعث جذب مخاطب خردسال می شود.

در پایان کتاب نیز از مخاطب می‌خواهد که به فهرست کتاب پرندگانی را که پرنده هستند ولی پرواز نمی کنند اضافه کند و مربی می‌تواند از آن برای آموزش و یادگیری بهتر کودک استفاده کند. دادن آدرس اینترنتی و شماره پیامک برای در یافت نظرات مخاطبان از نکات خوب کتاب است.

ديدگاه شما