من پنگوئن هستم

این کتاب اطلاعاتی درباره‌ی پنگوئن‌ها، تغذیه، شیوه‌ی تولید مثل و محل زیست آن‌ها به مخاطب می دهد. ارائه اطلاعات مستقیم ولی خلاقانه و جذاب است. کتاب با زبانی ساده و روان، مناسب  متن، با زندگی اجتماعی پنگوئن از زبان خودش آغاز می شود و  سپس خواننده را به تماشای ویژگی های بدن پنگوئن  می‌برد.

شیوه‌ی ارائه‌ی کتاب نیز خلاقانه است. تصویر رنگی پنگوئن نیمی در صفحه‌ی راست و نیمی دیگر در صفحه‌ی چپ قرار دارد و این دو صفحه‌ی روبروی هم مانند دو در هستند که کنجکاوی کودک را تحریک می کند زیرا می خواهد بداند پشت آن در چه چیزی وجود  دارد و  هم چنین طرح سوالی که نیمی از آن روی در و کل آن سوال در پشت در است باعث بازی و سرگرمی او می‌شود رنگ های شاد وکودکانه و تصاویر بزرگ رنگی و متن اندک باعث جذب مخاطب خردسال می شود.

در پایان کتاب نیز از مخاطب می‌خواهد که به فهرست کتاب پرندگانی را که پرنده هستند ولی پرواز نمی کنند اضافه کند و مربی می‌تواند از آن برای آموزش و یادگیری بهتر کودک استفاده کند. دادن آدرس اینترنتی و شماره پیامک برای در یافت نظرات مخاطبان از نکات خوب کتاب است.

تهیه کننده
گروه علوم تجربی شورای کتاب کودک
سال نشر
۱۳۸۹
نویسنده
زهره پریرخ
ویراستار
شراره وظیفه شناس
Submitted by editor3 on