کتاب کودک و نوجوان: آب آرام و دوستانش

آب آرام و دوستانش

آب آرام پاندای بزرگی‌ است که با راهنمایی چترش به خانه سه خواهر و برادر به نام مایکل، ادی و کارل وارد می شود. آن ها با هم دوست می شوند و هر روز یکی از بچه ها به سراغ پاندا می رود و هر کدام هدیه ای از او دریافت می کنند.هدیه پاندا به دوستان جدیدش قصه است. او با کمک قصه گویی به آنان یاد می دهد که می شود برای حل مشکلات راه حل هایی به گونه ای دیگر جستجو کرد. پاندا در هر قصه گره ای را برای بچه ها باز می کند.

قصه اول، قصه گذشت، ایثار و بخشش است. او با بیان قصه عمو رای، ادی را با لذت بخشش و ایثار آشنا می کند. مایکل در قصه بخت کشاورز متوجه می شود که گاهی حوادث ناخوشایند در نهایت اتفاق خوبی را به دنبال خواهد داشت و هیچکس نمی داند درآینده چه اتفاقی می افتد. و سرانجام آب آرام در قالب قصه ای دیگر به کارل می گوید گذشته ها گذشته و باید دم راغنیمت داشت، همانگونه که راهب مسن بی ادبی و خودخواهی زن را می بخشد و به راهب جوان هم می گوید که فراموش کند.

قصه ها کودک را به عمیق فکر کردن و اندیشه کردن وامی دارد. خواننده ضمن آشنایی با برخی ارزش ها یاد می گیرد برای مشکلات خود در پی راه حل های مناسب باشد. اثر جزو ۱۰۰ کتاب تصویری برتر دنیا است و تصاویرآن در سال ۲۰۰۶ برنده جایزه کالدکات شده است.
 

شناسنامه کتاب:
عنوان اصلی:
Zen shorts
ناشران
نویسنده
Jon J Muth, جان جی‌موث
برگردان
  • شهاب‌الدین عباسی
فهرست کتاب های ماه
سال نشر
۱۳۹۱

ديدگاه شما