گفت و گو با زمان

کتاب « گفت‌وگو با زمان » مجموعه مصاحبه‌ها و سخنرانی‌ها یا پیام‌های توران میرهادی در دوره‌ای بیش از پنجاه سال است. بررسی‌ها، درهم‌کرد و دسته‌بندی اندیشه‌های او کاری است که در این کتاب انجام شده است. هر بخش از این کتاب به موضوعی ویژه اختصاص دارد که موضوع کار یا علاقه ایشان بوده است.

توران میرهادی در میان خانواده آموزش و پرورش و ادبیات کودکان ایران شخصیتی کاریزماتیک دارد. چرایی شکل گرفتن این شخصیت کاریزماتیک در اندیشه های گران سنگ و منش او نهفته است. توران میرهادی با این اندیشه های والا، فرزانه‌ای از جنس فیلسوفان زندگی است. کسی که برای درست و اخلاقی زیستن درهمه جنبه های آن سخنانی پرمغز دارد. شاید تفاوت او با اندیشه مندانی که در کنج خانه نشسته و تئوری های کلان و خُرد بافته و پیشاپیش نام خود را فیلسوف گذاشته اند دراین باشد که او سخنان خود رادر کارگاه زندگی آزموده و چکیده آن را بر زبان رانده است. خواندن و شکل دادن و ویرایش چندین و چندباره این کتاب به همه ما نشان داد که او برای جنبه های بنیادین زندگی مانند زیست سالم و انسانی، آموزش و پرورش، فرهنگ و هنر، خانواده و اخلاق شخصی و اخلاق حرفه ای، جنگ و صلح، محیط زیست و ... سخنانی دارد که نیاز انسان امروز در جامعه‌هایی همچون جامعه ما است...

 

شخصیت میرهادی از آمیخت دو فرهنگ ایرانی و آلمانی ساخته شده است. هرکدام از این فرهنگ‌ها چیزهایی دارد که ما به آن نیاز داریم. در حقیقت او حکمت شرقی را با خِرَد غربی درهم آمیخته و در همه زندگی‌اش از آن بهره برده است.

 

حکمت شرقی نگاه به درون دارد و خِرَد غربی نگاه به بیرون. اولی برای زیست انسان در جهان مدرن به تنهایی سخنی ندارد و دومی به انسان در جهان مدرن به گونه ای ابزاری نگاه می‌کند. اما هنگامی که این دو سر در آغوش هم می‌گذارند پدیداری شگفت ساخته می‌شود که به حکمت شرقی با آن همه درون‌گرایی معنایی تازه می‌بخشد و خِرَد غربی را نیز از نگاه ابزاری به انسان امروز باز می‌دارد و به سوی خِرَد انتقادی سوق می‌دهد. این کار را در آموزش و پرورش مدرن یک بار رودلف اشتاینر در بستر فرهنگ آلمانی در روی‌کرد آموزشی‌اش به نام والدورف به کار برد و برآمد آن بسیار درخشان است.

 

اکنون اندیشه‌های میرهادی در دسترس ماست. اگر آموزش و پرورش ایران و فراتر ازآن فرهنگ و اقتصاد ایران می‌خواهند راهی درست برای رسیدن به رفاه و آسایش مردم از خردسال تا بزرگ‌سال بیابند، نگاه و اندیشه های او راه چاره را نشان داده است. بی‌گمان از درون این اندیشه‌ها می‌توان به گونه‌ای دیگر کودکان را پرورش داد و آینده‌ای پربار برای ایران و کشورهایی دیگر مانند افغانستان و ...ساخت. از این رو است که با همه ایمان می‌گوییم این کتاب، اندیشه‌هایی دارد که هر آموزگار و استادی، هر کتابدار و مربی‌ای و هر پدر و مادری و هر دانشجویی با شناخت آن می‌تواند راهی تازه در کار خود بیابد.

 

تهیه کننده
محمدهادی محمدی
سال نشر
چاپ دوم ۱۳۹۶
نویسنده
مسعود میرعلایی
پدیدآورندگان
Submitted by editor3 on