کتاب کودک و نوجوان: موش کتابخانه

موش کتابخانه

سام موشی است که ‌درسوراخ کوچکی توی دیوار پشت قفسه کتاب‌های مرجع کتابخانه‌ای زندگی می‌کند و شب‌ها کتاب‌ها را می‌خواند.

روزی تصمیم می‌گیرد خودش کتاب بنویسد. او کتاب‌های خود را لا به لای کتاب‌های کتابخانه می‌گذارد و وقتی علاقه خانم کتابدار و بچه‌ها را برای آشنایی با نویسنده این آثار می‌بیند ترتیبی می‌دهد تا هر کسی خود را نویسنده بداند.

شناسنامه کتاب:
عنوان اصلی:
Library mouse
ناشران
نویسنده
Daniel Kirk, دانیل کرک
برگردان (متن)
  • محبوبه نجف خانی
سال نشر
۱۳۹۲
راهنمای کتاب:
دسته بندی های کتاب
تحلیل کننده کتابشناسی:
فاطمه مرتضایی فرد

ديدگاه شما

پرسش و پاسخ